5 minut

Opryszczka wargowa – nawracający problem

Charakterystyczną cechą HSV – wirusa opryszczki pospolitej jest zdolność do pozostania w organizmie człowieka, w tzw. fazie latentnej. W sprzyjających warunkach może dojść do jego reaktywacji i nawrotu objawów klinicznych dolegliwości.