Szczepienia dla medyków pozostają obowiązkowe

 2 minuty

szczepionka-bez-zapisow

Pomimo wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego szczepienia dla medyków dalej będą obowiązkowe. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia w tej sprawie – donosi serwis Politykazdrowotna.com.

Koniec epidemii a obowiązek szczepień

W Rządowym Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia w sprawie wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego.

Zniesienie stanu epidemii od 16 maja br. zapowiedział podczas ostatniej konferencji prasowej szef resortu zdrowia. MZ podjęło taką decyzję z uwagi na mniejszą liczbę zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i spadek hospitalizacji chorych na COVID-19. Minister Adam Niedzielski podkreślał jednak, że nie oznacza to, że zagrożenie chorobą minęło.

W projekcie rozporządzenia, oprócz przepisu o wprowadzeniu od 16 maja 2022 r. do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, zawarto również regulacje dotyczące obowiązkowych szczepień. Przypomnijmy, że zostały one wprowadzone od 1 marca 2022 roku dla:

  • osób wykonujących zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 i 655) w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz osoby wykonujące czynności zawodowe w tych podmiotach, inne niż wykonywanie zawodu medycznego;
  • osób zatrudnionych oraz osób realizujących usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym;
  • studentów kształcących się na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego, o którym mowa w art. 68 ust.1 pkt 1-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Skuteczna metoda zapobiegania zachorowaniom

W OSR do rozporządzenia czytamy, że „szczepienia ochronne są skuteczną metodą zapobiegania zachorowaniom na choroby zakaźne, zarówno w wymiarze zapobiegania zachorowaniom u osoby poddanej szczepieniom ochronnym (prewencji indywidualnej), jak również kształtowania odporności całej populacji na zachorowania (prewencji zbiorowej)”. Dlatego też proponowana regulacja utrzymuje obowiązek szczepień przeciwko COVID-19, wprowadzony w czasie epidemii, ale tylko dla osób, które nie mają przeciwskazań zdrowotnych do przyjęcia szczepionki.

źródło: Politykazdrowotna.com