Sejm zatwierdził podwyżki dla medyków

 2 minuty

Izba niższa parlamentu RP uchwaliła ustawę o najniższych wynagrodzeniach zasadniczych w ochronie zdrowia, odrzucając wszystkie poprawki Senatu – informuje serwis Politykazdrowotna.com. Po podpisaniu ustawy przez Prezydenta zacznie ona obowiązywać od 1 lipca.

Najniższe gwarantowane prawem wynagrodzenie

Ustawa obejmuje osoby zatrudnione w ramach umowy o pracę w podmiotach leczniczych. Zgodnie z przyjętymi szacunkami dotyczy ona blisko 500 tys. osób. Określa najniższe gwarantowane prawem wysokości wynagrodzeń zasadniczych dla medycznych i niemedycznych pracowników działalności podstawowej.

Dotychczas, w najnowszej historii Polski, nie było ustawy, która dawałaby pracownikom systemu ochrony zdrowia gwarancję płacy minimalnej.

Podwyżki będą kosztować w tym roku 7,2 mld zł

Ustawa jest realizacją ustaleń zawartych w stanowisku Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia z 5 listopada 2021 r. Za takim stanowiskiem opowiedziały się dwie z trzech działających w Polsce central związków zawodowych. Stanowisko poparły też organizacje reprezentujące pracodawców.

Zarobki wyższe o średnio 30 proc.

Przepisy ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia w zależności od grupy zawodowej gwarantują pracownikom medycznym i niemedycznym podwyżki od 17 do 41 proc. Średnio najniższe wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie o 30 proc.

Przykładowy wzrost gwarantowanych najniższych wynagrodzeń zasadniczych:

  • lekarz specjalista II stopnia: z 6 769 zł do 8 210 zł – wzrost o 1 441 zł;
  • lekarz specjalista I stopnia: z 6 201 zł do 8 210 zł – wzrost o 2 009 zł;
  • mgr pielęgniarstwa, fizjoterapii, farmaceuta, diagnosta laboratoryjny ze specjalizacją: z 5 478 zł do 7 304 zł – wzrost o 1 827 zł;
  • mgr farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, psycholog bez specjalizacji: z 4 186 zł do 5 775 zł – wzrost o 1 590 zł;
  • ratownik medyczny, pielęgniarka ze średnim wykształceniem: z 3 772 zł do 5 323 zł – wzrost o 1 550 zł;
  • opiekun medyczny, technik medyczny ze średnim wykształceniem: z 3 772 zł do 4 870 zł – wzrost o 1 097 zł;
  • sanitariusz, salowa: z 3 049 zł do 3 680 zł – wzrost o 632 zł.

źródło: Politykazdrowotna.com