Pomoc dla obywateli Ukrainy zagwarantowana w specustawie

 2 minuty

Dnia 12 marca br. weszła w życie ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Co dokładnie gwarantuje uchwalona specustawa? O czym muszą wiedzieć świadczeniodawcy?

Specustawa przyznaje prawo do świadczeń medycznych, refundacji leków i zaopatrzenia w wyroby medyczne obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi, na analogicznych zasadach, jakie przysługują ubezpieczonym.

Dokument przyznaje prawo do świadczeń medycznych udzielanych przez świadczeniodawców na podstawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz przez apteki, na podstawie umów na realizację recept, zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Aby wyjaśnić regulacje prawne i odpowiedzieć na wątpliwości Fundusz publikuje kilka tematycznych komunikatów dla świadczeniodawców, precyzujących zapisy specustawy. Objaśnia w nich m.in.:

  • Kto jest uprawniony do świadczeń medycznych na gruncie przepisów specustawy?
  • Do których świadczeń medycznych mają prawo osoby uprawnione?
  • Zasady utrata uprawnień
  • Jak postępować z osobami, których nie obejmuje specustawa, a które znalazły się w Polsce w wyniku konfliktu zbrojnego w Ukrainie?

Objaśnienia Funduszu precyzujące powyższe kwestie znajdą Państwo TUTAJ.

Pełną treść specustawy znajdą Państwo TUTAJ.

źródło: Nfz.gov.pl