Testowanie i szczepienia na COVID-19 obywateli Ukrainy w aptekach

 3 minuty

szczepionka-bez-zapisow

Obywatele Ukrainy, którzy znajdują się na terenie Polski, mogą testować się bezpłatnie w kierunku COVID-19 i szczepić również w aptekach – informuje Rynekzdrowia.pl. Podano zasady, na jakich to się odbywa.

Resort zdrowia przypomina o możliwości bezpłatnego testowania w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 dla osób przekraczających granicę Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainą.

Komunikat jest skierowany do Mobilnych Punktów Pobrań i aptek

Obywatele narodowości ukraińskiej mają prawo do bezpłatnego wykonywania testów antygenowych w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Koszty świadczeń pokrywane są z budżetu państwa, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Warunkiem nabycia prawa do przeprowadzenia testu w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 jest posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość (w tym dowód osobisty, paszport, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca).

Taka możliwość dotyczy też szczepień przeciwko COVID-19. Od 25 lutego br. Minister Zdrowia wprowadził możliwość szczepienia obywateli narodowości ukraińskiej w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.

Warunkiem nabycia prawa do szczepienia jest posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość. Dokumentem tym może być: dowód osobisty albo paszport albo tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca – TZTC.

Szczepienie na podstawie skierowania

Szczepienie odbywa się na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl. Wystawiając skierowanie, w polu „dane pacjenta” powinien wybrać „Inny identyfikator” (zamiast „Numer PESEL”) i wprowadzić numer dokumentu, jakim posługuje się uprawniony cudzoziemiec. Ważne, aby na każdym etapie procesu realizacji szczepienia posługiwać się dokładnie tym samym dokumentem tożsamości, który posłużył do wystawienia e-skierowania.

Rekomendowaną szczepionką jest szczepionka Vaccine Janssen J&J (szczepionka jednodawkowa) dla osób powyżej 18. r.ż. W rekomendowanych schematach szczepienia. Możliwe jest także zastosowanie innych, preparatów dostępnych w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19.

W odniesieniu do osób poniżej 18. r.ż. kwalifikowanych do szczepienia (dzieci i młodzież), należy stosować szczepionki mRNA.

„W przypadku kontynuacji rozpoczętego schematu szczepienia, należy je przeprowadzić na zasadach komunikowanych przez MZ punktom szczepień i obowiązujących obecnie w realizowanym NPS” – informuje MZ.

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem przeciw COVID-19 wypełniany przez osobę poddawaną szczepieniu dostępny w języku ukraińskim zostanie przekazany do punktów szczepień. Ponadto będzie udostępniony na stronie internetowej https://pacjent.gov.pl/aktualnosci. Kwestionariusz w tej wersji językowej jest dostępny zarówno dla osób dorosłych jak i dzieci.

Wspomniany kwestionariusz znajdą Państwo TUTAJ.

źródło: Rynekzdrowia.pl