Przegląd lekowy w kontekście zakazu reklamy aptek

 2 minuty

W związku z wdrażaniem programu pilotażowego przeglądów lekowych Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał komunikat w sprawie oznaczenia uczestniczących w nim aptek ogólnodostępnych – informuje serwis Medexpress.pl.

W pilotażu przeglądów lekowych weźmie udział 75 aptek ogólnodostępnych. Główny Inspektor Farmaceutyczny prezentuje stanowisko, zgodnie z którym wszelkie informacje o uczestnictwie konkretnych aptek ogólnodostępnych we wskazanym programie powinny zostać sformułowane tak, aby nie został naruszony art. 94a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1977, z późn. zm., dalej: „u.p.f.”).

„Zatem, o ile za dopuszczalną należałoby uznać samą informację o realizowaniu przez aptekę programu pilotażu przeglądów lekowych, jak również informacje o świadczonej usłudze przeglądu lekowego (odpowiadające treści wskazanego rozporządzenia), o tyle nie mogą one zawierać żadnych treści wartościujących, ani znaków graficznych, które zachęcałyby do skorzystania z usług i oferty apteki. W przeciwnym przypadku, informacje tego rodzaju mogą zostać potencjalnie uznane za zakazaną reklamę aptek i ich działalności, za prowadzenie której nakładana jest administracyjna kara pieniężna na podstawie art. 129b ust. 1 i 2 u.p.f.” – informuje Ewa Krajewska, Główny Inspektor Farmaceutyczny.

źródło: Medexpress.pl