Sprawozdanie o odpadach – apteki mają czas na przesłanie do 15 marca br.

 2 minuty

Do 15 marca br. właściciele aptek są zobowiązani złożyć roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za 2021 r. w BDO – przypomina Śląska Izba Aptekarska, o czym donosi Rynekzdrowia.pl.

Sprawozdanie o ilości zakupionych i wydanych reklamówek

Raz w roku, do 15 marca, za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO, należy złożyć w wersji elektronicznej sprawozdanie o ilości zakupionych i wydanych reklamówek w poprzednim roku kalendarzowym. Suma dokonanych przelewów za ubiegły rok (15 kwiecień, 15 lipiec, 15 październik i 15 styczeń) powinna wynosić wykazaną w sprawozdaniu ilość wydanych reklamówek x 20 groszy.

Jednocześnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami przedsiębiorca wydający torebki foliowe jest zobowiązany pobrać opłatę recyclingową w wysokości 20 groszy od każdej wydanej torebki. Opłatę tą należy powiększyć o podatek VAT (chyba, ze przedsiębiorca jest zwolniony z VATu).

„Do 15 dnia miesiąca następującego po każdym kwartale należy kwotę będącą iloczynem wydanych reklamówek i ceny jednostkowej netto 20 groszy odprowadzić do Urzędu Marszałkowskiego na utworzone w tym celu konto” – wyjaśnia Ewa Kłoda, doradca podatkowy Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Raport na temat leków przekazanych do utylizacji

Drugi obowiązek to złożenie raportu w BDO na temat leków przekazanych do utylizacji w roku 2021. Każda apteka przed oddaniem leków do utylizacji wypełnia na portalu BDO informacje dotyczące przekazania odpadów oraz generuje kartę przekazania odpadów. Roczny raport zbiorczy obejmuje wszystkie przekazania leków do utylizacji.

źródło: Rynekzdrowia.pl