Fundusz z szerszym dostępem do danych ubezpieczonych

 3 minuty

ZUS będzie przekazywał więcej danych o osobach ubezpieczonych Narodowemu Funduszowi Zdrowia. W Rządowym Centrum Legislacji pojawił się stosowny projekt rozporządzenia w tej sprawie – donosi serwis Politykazdrowotna.com.

Dostęp do danych

Jak informuje Politykazdrowotna.com, projektowane rozporządzenie, w porównaniu do dotychczasowych rozwiązań, zakłada kilka zmian. Jedną z nich jest uwzględnienie w zestawie danych przekazywanych przez ZUS do Funduszu informacji o dacie powstania i ustania prawa do zasiłku osób, w stosunku do których wygasł obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego, a które pobierają zasiłek przyznany na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym.

Jak czytamy w OSR do projektu, „otrzymane dane pozwolą określić aktualny status tych osób w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych, co umożliwi łatwą weryfikację prawa tych osób do świadczeń opieki zdrowotnej”. Dzięki temu ma również zmniejszyć się biurokracja, a tym samym obciążenie Funduszu wynikające z konieczności weryfikacji składanych oświadczeń i dokumentów.

Telefon ubezpieczonego

Nowe przepisy wprowadzają również obowiązek przekazywania do Funduszu przez ZUS i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego numeru telefonu podanego w zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego. Zmiana ta ma przyczynić się do zapewnienia Funduszowi aktualnych danych kontaktowych do ubezpieczonych.

Rozporządzenie ma także wprowadzić system umożliwiający przekazywanie danych związanych z określeniem właściwego ustawodawstwa niezbędnego do potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z przepisami o koordynacji. Jak czytamy w OSR, „przekazywanie ich poprzez istniejący interfejs bezpośrednio do bazy Funduszu pozwoli na ograniczenie obciążenia po stronie pracodawców i pracowników wnioskujących o EKUZ, którzy zobowiązani są okazać w Funduszu kopię wydanych dokumentów A1, E101 lub E102 oraz pozwoli na szybsze potwierdzanie prawa do leczenia w przypadku świadczeń związanych z wypadkiem przy pracy, gdyż Fundusz nie będzie zobligowany w każdym przypadku występować o informację o potwierdzeniu ustawodawstwa właściwego i wydaniu dokumentu A1, E102 lub E102”.

Konieczność wydania nowego rozporządzenia wiąże się z koniecznością dostosowania przepisów rozporządzenia do stanu prawnego powstałego w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej.

Nowe przepisy mają wejść w życie 10 czerwca br. Aktualnie trwają konsultacje publiczne.

źródło: Politykazdrowotna.com