Będą pieniądze na sfinansowanie studiów medycznych

 3 minuty

raport--studia farmaceutyczne

Rząd podpisze umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, dzięki której od nowego roku akademickiego dostępne będą kredyty dla studentów płatnych kierunków lekarskich.

Rekrutacja na studia medyczne

Trwa rekrutacja na studia medyczne. Jak donosi serwis Politykazdrowotna.com, na kierunek lekarski w roku 2022/2023 limit przyjęć wyniesie 9323 miejsca, a na kierunku lekarsko-dentystycznym – 1334. W porównaniu do poprzedniego roku ogólny limit przyjęć na obu kierunkach ma się zwiększyć o 276 miejsc.

MZ podaje, że od roku akademickiego 2014/2015 do 2022/2023, limit przyjęć na wyżej wymienione kierunki studiów, w uczelniach mających uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym, zwiększył się z 6784 do 10 657, czyli o 3873 miejsca.

Co ciekawe, kierunki lekarskie uruchomiono w ostatnich latach nie tylko na uczelniach publicznych, jak np. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie czy Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, ale także na prywatnych uczelniach.

Barierą finanse

Problem w tym, że choć lekarzy w Polsce brakuje, i drogą na zapełnienie tej luki jest wykształcenie większej liczby medyków, to w ubiegłym roku nie wszystkie miejsca w skali kraju na kierunkach lekarskich były zajęte. Młodzi ludzie z jednej strony marzą o medycynie, a z drugiej barierą są dla nich często finanse. Niezapełnione były bowiem miejsca na płatnych kierunkach niestacjonarnych, na uczelniach publicznych i na uczelniach prywatnych.

Umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

Serwis Politykazdrowotna.com zapytał Ministra Zdrowia, czy kredyty studenckie będą dostępne w nowym roku akademickim dla studentów medycyny.

„Wszystkie niezbędne akty prawne do uruchomienia kredytu na studia medyczne weszły w życie. Minister Zdrowia zrealizował też wszystkie obowiązki w tej kwestii, które wynikają z przepisów. Jednak, aby procedura składania wniosków o kredyt na studia medyczne została uruchomiona, niezbędne jest zawarcie umów między Bankiem Gospodarstwa Krajowego a bankiem, który będzie udzielał kredytów na studia medyczne, co powinno nastąpić w najbliższym czasie” – odpowiada Wojciech Andrusiewicz, rzecznik prasowy Ministra Zdrowia.

Kredyt na studia medyczne

Z informacji uzyskanych z resortu wynika, że wnioski o kredyt na studia medyczne studenci odpłatnych studiów na kierunku lekarskim (studia w języku polskim) będą mogli złożyć w ciągu 21 dni od rozpoczęcia danego semestru studiów. Wyjątek dotyczy wniosków o kredyt na studia medyczne w roku 2022 – studenci będą mogli złożyć wnioski o kredyt na studia medyczne w dwóch terminach.

MZ podaje też, że od uruchomienia wnioskowania do 30 września 2022 r. wnioski o kredyt będą mogli złożyć studenci na rok akademicki 2021/2022. Natomiast wnioski o kredyt na studia medyczne od pierwszego semestru roku akademickiego 2022/2023 studenci będą mogli złożyć w ciągu 21 dni od rozpoczęcia tego semestru.

źródło: Politykazdrowotna.com