Raport GUS: Najczęstsze przyczyny zgonów w 2021 r.

 3 minuty

przyczyny zgonów-gus-dane

W ubiegłym roku w Polsce odnotowano najwyższą od kilkudziesięciu lat liczbę zgonów. Liczba ta przekroczyła o blisko 154 tys. średnioroczną wartość z ostatnich 50 lat. Do najczęstszych przyczyn zgonów należą choroby układu krążenia, nowotwory i COVID-19 – wynika z raportu Głównego Urzędu Statystycznego, na który powołuje się portal Interia.pl.

Zgony w 2021 r.

Jak donosi Interia.pl, w 2021 r. zmarło 519 517 osób. Wzrost liczby zgonów w stosunku do 2020 r. wyniósł ponad 42 tys. GUS informuje, że najwyższe natężenie zgonów zanotowano na przełomie marca i kwietnia oraz w grudniu 2021 r. Szczególnie krytyczne okazały się tygodnie przypadające na dni od 29 marca do 11 kwietnia oraz od 6 do 19 grudnia, w których odnotowano po blisko 14 tys. zgonów. Średnia tygodniowa w 2021 r. wyniosła blisko 10 tys., natomiast w 2020 r. – nieco ponad 9 tys. zgonów.

Nadumieralność mężczyzn

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że współczynnik zgonów w 2021 r. był wyższy o blisko 117 w porównaniu do 2020 r. Jego wartość na 100 tys. ludności przekroczyła 1361.

„Analiza danych o zgonach w latach 2020 i 2021 według struktury wieku wskazuje wzrost niemal we wszystkich grupach wieku. Największe zwyżki (11 proc.) odnotowano wśród osób w grupie 65-74 lata” – przekazał GUS.

Jak dodano, natężenie umieralności jest zróżnicowane w zależności od płci i wieku.

„Począwszy od najmłodszych grup wieku ludności widoczna jest nadumieralność mężczyzn, tj. współczynniki zgonów dla mężczyzn są wyższe niż dla kobiet” – napisano w raporcie.

Wpływ pandemii COVID-19

Jak wskazał GUS, główną przyczyną wzrostu liczby zgonów w Polsce w 2021 r. była trwająca pandemia koronawirusa, której kolejne fale osiągały swoje szczyty na przełomie marca i kwietnia oraz w grudniu.

„W 2020 r. z powodu COVID-19 zmarło w Polsce blisko 41,5 tys. osób, co stanowiło niespełna 9 proc. wszystkich zgonów. W 2021 r. liczba zgonów z powodu koronawirusa zwiększyła się ponad dwukrotnie, osiągając poziom ponad 91 tys.” – przekazano.

Z danych GUS wynika, że w 2021 roku – podobnie jak w latach ubiegłych – głównymi przyczynami zgonów były choroby układu krążenia i choroby nowotworowe, ale obie grupy odpowiadały już jedynie za nieco ponad połowę wszystkich zgonów. W stosunku do 2020 r. udział ten obniżył się o prawie 6 proc.

źródło: Interia.pl / GUS