GIF z Biurem Kontroli – jest projekt rozporządzenia

 2 minuty

ustawa-covidowa-pracodawcy

Do konsultacji przekazano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu – informuje serwis Medexpress.pl.

Projektowane zmiany

Zgodnie z art. 112 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne organizację Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego określa statut nadany przez ministra właściwego do spraw zdrowia w drodze rozporządzenia. Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany w obecnej strukturze organizacyjnej Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, które mają na celu usprawnienie jego funkcjonowania oraz koordynowanie przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego zadań realizowanych przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną.

Cel nowelizacji

Projektowane zmiany przewidują utworzenie nowej komórki organizacyjnej ‒ Biura Kontroli.

Powołanie nowej komórki organizacyjnej przyczyni się do skuteczniejszej identyfikacji odstępstw od obowiązujących powszechnie norm prawnych oraz wewnętrznych procedur i standardów w działaniach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej. Kluczowym elementem działalności Biura Kontroli będzie doradztwo i ewaluacja ryzyka.

Doradztwo będzie obejmowało w szczególności potwierdzenie, że tworzone lub modyfikowane procedury wewnętrzne pozostają zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Pełną treść projektu rozporządzenia MZ znajdą Państwo TUTAJ.

źródło: Medexpress.pl