Specjalistyczne przychodnie kupią leki w hurtowniach

 2 minuty

prawo-suplementy-leki-polki

W sobotę 21 maja br. weszło w życie rozporządzenie w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych wraz z nowelizacją. W myśl nowych przepisów przychodnie specjalistyczne będą mogły robić pełne zakupy w hurtowniach farmaceutycznych – informuje serwis Prawo.pl.

Kto będzie mógł robić zakupy w hurtowniach farmaceutycznych?

Zgodnie z rozporządzeniem do zakupu produktów leczniczych w hurtowni farmaceutycznej uprawnionych będzie 17 podmiotów. Poza aptekami, podmiotami tymi będą m.in:

  • domy pomocy społecznej (DPS);
  • izby wytrzeźwień albo placówki, którym zlecono wykonywanie tych samych zadań, co izby;
  • podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego i narciarskiego, np. GOPR, czyli Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, wodnego, górniczego, jednostki ochrony przeciwpożarowej;
  • lekarze weterynarii, w tym prowadzący lecznice dla zwierząt;
  • Polskie Laboratorium Antydopingowe;
  • jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej.

Co daje nowelizacja rozporządzenia?

Bez nowelizacji nowego rozporządzenia w hurtowniach zakupów nie mogłyby robić podmioty nieposiadające w swoich strukturach apteki bądź działu farmacji, np. przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. W hurtowniach mogłyby zaopatrywać się wyłącznie w szczepionki, produkty lecznicze wchodzące w skład zestawów przeciwwstrząsowych i produkty lecznicze z wykazu określonego przez resort zdrowia, a stosowane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym.

„Potrzeba wydania przedmiotowego rozporządzenia jest podyktowana przede wszystkim oczekiwaniem strony społecznej” – uzasadnia resort zdrowia. „Projektodawca przychylił się do tych postulatów, przy czym nie widząc podstaw dla różnicowania sytuacji prawnej ww. podmiotów od podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, zdecydował o zniesieniu obowiązku posiadania apteki szpitalnej lub działu farmacji, aby mogły one nabywać produkty lecznicze w hurtowniach farmaceutycznych w pełnym zakresie”.

źródło: Prawo.pl