Rusza XXI edycja konkursu Naukowej Fundacji Polpharmy

 2 minuty

konkurs dla farmaceutów

Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXI edycji konkursu na finansowanie projektów badawczych ze środków Fundacji. Temat tegorocznego konkursu brzmi: „Cyfryzacja dla poprawy wyników leczenia”. Celem konkursu jest doskonalenie współpracy lekarza z pacjentem w profilaktyce, leczeniu i rehabilitacji poprzez zastosowanie metod i narzędzi informatycznych.

Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić wniosek, w którym przedstawisz nam swój pomysł na projekt wpisujący się w tematykę konkursu wraz z propozycją budżetu i harmonogramem realizacji projektu.

Uczestnicy konkursu ubiegają się o grant Naukowej Fundacji Polpharmy, który umożliwi im sfinansowanie i realizację zgłoszonych projektów. Dotychczas Fundacja przekazała 27 mln zł na działalność statutową!

Zgłoszone projekty zostaną ocenione przez niezależnych recenzentów w odpowiedniej skali punktowej, a następnie poddane dyskusji, głosowaniu i ostatecznej decyzji Rady Naukowej Fundacji. Ogłoszenie wyników nastąpi w grudniu 2022 r. i zostanie opublikowane na stronie Naukowej Fundacji Polpharmy.

Regulamin konkursu dostępny jest TUTAJ.

Wnioski złożone po terminie lub niezgodne z regulaminem nie będą rozpatrywane.

Jak przystąpić do konkursu?

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami (podpisane oświadczenie, które potwierdza zapoznanie się z zasadami i dokumentacją formalną konkursu oraz zgoda Komisji Bioetycznej – jeżeli jest wymagana) należy złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu: https://cyfrowa-fundacja.polpharma.pl/

Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

  • Zarejestruj się na portalu.
  • Pobierz szablony dokumentów i zapisz je u siebie na dysku.
  • Uzupełnij szablony.
  • Załącz do zgłoszenia skany wypełnionych dokumentów.

Na zgłoszenia czekamy w terminie: 7 marca – 31 maja 2022 r.

xxi-edycja-konkursu-naukowa-fundacja-polpharmy

źródło: Naukowa Fundacja Polpharmy