Podano szczegóły finansowania zmian w POZ po 1 lipca br.

 2 minuty

komisja-ue-koniec-finansowania-covid wsparcie UE

Nieco ponad 95 mln zł planuje wydać w tym roku Narodowy Fundusz Zdrowia na realizację pierwszego etapu rozszerzonego pakietu badań diagnostycznych w POZ.

Świadczenia gwarantowane w POZ

We wtorek 28 czerwca br. szef resortu zdrowia podpisał nowelizację rozporządzenia ws. świadczeń gwarantowanych w POZ. Dzień później ukazało się zarządzenie prezesa NFZ ze szczegółami dotyczącymi m.in. tzw. małego budżetu powierzonego, czyli pakietu nowych badań diagnostycznych, które będą mogli zlecać lekarze POZ. Na liście badań, które będą mogli zlecać lekarze w przychodniach POZ, znajduje się dziewięć pozycji.

Jak donosi serwis Medexpress.pl, najdrożej NFZ wycenił oznaczenie antygenu H. pylori w kale (test laboratoryjny), zaś najtaniej wykonanie strep-testu na wykrycie antygenu paciorkowca. Dodatkowo Fundusz, na co zwracają uwagę lekarze POZ, określa w zarządzeniu „spodziewaną liczbę badań”. W sumie na realizację rozszerzonego pakietu badań płatnik planuje wydać w drugim półroczu 2022 r. 95 mln 143 tys. 578 zł.

Wycena świadczeń przez NFZ

  • ferrytyna: 20 zł;
  • witamina B12: 21 zł;
  • kwas foliowy: 16 zł;
  • anty-CCP: 57 zł;
  • CRP, szybki test ilościowy (populacja do ukończenia 6. r.ż.): 14 zł;
  • przeciwciała anty-HCV: 22 zł;
  • antygen H. pylori w kale – test kasetkowy: 23 zł;
  • antygen H. pylori w kale – test laboratoryjny: 61 zł;
  • strep-test: 12 zł.

Jesienią tego roku pakiet badań diagnostycznych będzie, według zapowiedzi Ministerstwa Zdrowia, ponownie poszerzony – m.in. o badania z obszaru kardiologii – na to jednak będą się musiały znaleźć dodatkowe środki.

Zarządzenie Prezesa NFZ wprowadza także zmiany dotyczące realizacji zadań związanych z wykonaniem programu Profilaktyki Chorób Układu Krążenia. Nowością jest, m.in., wprowadzenie kwartalnego i rocznego dodatku motywacyjnego dla świadczeniodawców realizujących świadczenia zdrowotne w ramach profilaktyki ChUK, których wysokość będzie uzależniona od zaangażowania podmiotu w realizację programu, mierzonego wskaźnikiem objęcia programem populacji, do której jest on adresowany.

***

Przeczytaj również:

Od lipca testy na HCV dostępne bezpłatnie w POZ

Nadchodzą zmiany w POZ

źródło: Medexpress.pl