Sprzedaż w aptekach wzrosła o prawie 10 proc. rok do roku

 3 minuty

raport-aptekarze-braki-kadrowe

Rynek apteczny we wrześniu 2022 r. zanotował sprzedaż na poziomie ponad 4 mld zł. Jest to o 353,2 mln zł (+9,6 proc.) więcej niż w analogicznym okresie roku 2021 – wynika z szacunków PEX PharmaSequence. W porównaniu do poprzedniego miesiąca sprzedaż zwiększyła się z kolei o 418,5 mln zł (+11,5 proc.). Obrót statystycznej apteki we wrześniu wyniósł 312,5 tys. zł i był wyższy w porównaniu do września 2021 r. o 12,2 proc.

Wzrosty we wszystkich segmentach

  • W porównaniu do analogicznego okresu 2021 r. wartość monitorowanych segmentów zwiększyła się we wszystkich analizowanych segmentach. Sprzedaż leków refundowanych wyniosła 1,2 mld zł i wzrosła o 43,8 mln zł (+3,9 proc.). Sprzedaż produktów pełnopłatnych wyniosła 1,1 mld zł i wzrosła o 110,2 mln zł (+12,3 proc.). Sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej wyniosła 1,8 mld zł i wzrosła o 191 mln PLN (+11,7 proc.).
  • W porównaniu do poprzedniego miesiąca wartość monitorowanych segmentów zwiększyła się we wszystkich analizowanych segmentach. Sprzedaż leków refundowanych wzrosła o 98,6 mln zł (+9,1 proc.), sprzedaż produktów pełnopłatnych wzrosła o 67,4 mln zł (+7,2 proc.), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o 250,6 mln zł (+16 proc.).
  • Średnia cena detaliczna leku we wrześniu wyniosła 26 zł i wzrosła o 0,3 proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2021 r. cena wzrosła o 8,1 proc.. Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 31 zł (wzrost o 2,9 proc. vs wrzesień 2021), średnia cena produktów z recept pełnopłatnych to 34,2 zł (wzrost o 10,3 proc. vs wrzesień 2021), średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 20,8 zł (wzrost o 10,1 proc. vs wrzesień 2021).
  • Średnia marża apteczna dla wszystkich leków we wrześniu br. wyniosła 25,9 proc. i była niższa o 1,2 proc. w porównaniu do marży w analogicznym okresie 2021 r., a w porównaniu do sierpnia marża wzrosła o 1,2 proc.
  • We wrześniu refundacja leków osiągnęła wartość 889 mln zł, tj. o 5,2 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2021 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł we wrześniu 22 proc. i był niższy o 0,7 pp. w porównaniu do poprzedniego miesiąca oraz niższy o 0,9 pp. w porównaniu do analogicznego okresu 2021 r.

źródło: PEX PharmaSequence