Zatwierdzono nowy plan finansowy NFZ

 2 minuty

Zatwierdzony został nowy plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2022 – informuje serwis Politykazdrowotna.com. W rezultacie na refundację świadczeń przeznaczone zostanie dodatkowo ponad 9,1 mld zł, co oznacza wzrost o prawie 13 proc. w stosunku do pierwotnego planu. Środki trafią do oddziałów wojewódzkich NFZ i zostaną podzielone zgodnie z obowiązującym algorytmem.

Plan finansowy dla szpitali

Najwięcej pieniędzy otrzymają szpitale (ponad 5 mld zł) i ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ponad 2 mld zł), co jest związane między innymi ze zwiększeniem dostępu do gabinetów lekarzy specjalistów. Dodatkowe 437 ml zł zostanie przekazanych na podstawową opiekę zdrowotną, na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień – prawie 338 mln zł, na rehabilitację leczniczą – ponad 547 mln zł, a na świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej – ponad 114 mln zł.

Opieka paliatywna i zaopatrzenie w wyroby medyczne

Poza tym dodatkowe środki zasilą opiekę paliatywną i hospicyjną (ponad 84 mln zł), leczenie stomatologiczne (ponad 54 mln zł), pomoc doraźną i transport sanitarny (6,5 mln zł), profilaktyczne programy zdrowotne (5 mln zł) oraz świadczenia kontraktowane odrębnie (prawie 123 mln zł).

Więcej o prawie 89 mln zł zostanie przeznaczone na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawę, a ponad 38 mln zł – na koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych.

Jest to pierwsza w 2022 r. tzw. duża zmiana planu finansowego NFZ. Na nowelizację budżetu Funduszu zgodziły się: Rada NFZ, sejmowe komisje finansów publicznych i zdrowia oraz ministrowie finansów i zdrowia.

źródło: Politykazdrowotna.com