Termin organizacji pilotażu przeglądów lekowych do przedłużenia?

 2 minuty

przeglady-lekowe-pilotaz-wydluzony

Jak informuje serwis Rynekzdrowia.pl, dotychczas nie udało się przeprowadzić wszystkich niezbędnych czynności poprzedzających zawarcie umów o realizację pilotażu z realizatorami. Stąd propozycja wydłużenia terminu, ze wskazaniem konkretnego dnia granicznego dla tego etapu pilotażu – 15 maja 2022 r.

Trzy etapy pilotażu przeglądów lekowych

Celem programu pilotażu przeglądów lekowych jest m.in. ograniczanie zjawiska wielolekowości w polskiej populacji. Program ma trzy etapy: organizacji, realizacji oraz ewaluacji programu pilotażowego. Zgodnie z nowelizowanym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 2 grudnia 2021 r. w sprawie programu pilotażowego przeglądów lekowych, organizacja pilotażu ma trwać do 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia i obejmować dokonanie przez podmiot leczniczy wyboru realizatorów pilotażu oraz zawarcie przez podmiot leczniczy umów o realizację pilotażu z realizatorami.

Propozycja wydłużenia terminu pilotażu

Jak uzasadniają jednak projektodawcy nowelizacji rozporządzenia, „dotychczas nie udało się przeprowadzić wszystkich niezbędnych czynności poprzedzających zawarcie umów o realizację pilotażu z realizatorami”. Stąd propozycja wydłużenia terminu, ze wskazaniem konkretnego dnia granicznego dla tego etapu pilotażu – 15 maja 2022 r.

Wejście w życie rozporządzenia spowoduje – jak uzasadniono – że podmiot leczniczy będzie miał realną możliwość wyłonienia niezbędnej liczby realizatorów przeglądów lekowych i umożliwili sfinalizowanie umów o realizację pilotażu, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu.

Z uwagi na wydłużenie okresu organizacji pilotażu, zaproponowano też wydłużenie do 18 miesięcy ogólnego terminu realizacji całości pilotażu. Bez zmian pozostanie natomiast 6-miesięczny termin realizacji pilotażu.

Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.

źródło: Rynekzdrowia.pl