Gdy obywatel Ukrainy nie ma dokumentów – zasady postępowania

 2 minuty

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy Ministerstwo Zdrowia informuje, że w przypadku osób przybywających z Ukrainy do Polski, które nie posiadają dokumentu identyfikacyjnego (m.in. paszportu, tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca, etc.), istnieje możliwość wystawienia skierowania na szczepienie ochronne przeciwko COVID-19 – informuje Politykazdrowotna.com.

Skierowanie na szczepienie

Skierowanie na szczepienie powinno zostać wystawione w wersji papierowej przy zastosowaniu identyfikatora, według formatu: XXXXX-RRRR-NN, gdzie XXXXX – oznacza kolejny unikalny numer osoby w ramach kodu identyfikatora i roku, RRRR – oznacza rok, a NN – stanowi niezmienną część tego identyfikatora.

Przykładowo:

(źródło: § 2 ust. 1 pkt 2 lit c rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do systemu informacji medycznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1253)

  • Część 1 – wskazująca na rodzaj stosowanego identyfikatora:

2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.{x}.17.2

gdzie „x” identyfikuje Usługodawcę wydany przy zakładaniu konta w P1

  • Część 2 – wskazująca na identyfikator w ramach zbioru:

XXXXX-RRRR-NN , gdzie XXXXX – oznaczenie nadawane przez podmiot, a RRRR – oznaczenie roku (zgodnie z art. 190 ustawy o świadczeniach)

Przykład:

2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.1234.17.2, identyfikator: 00002-2022-NN

Nadany numer powinien zostać przekazany osobie zaszczepionej, przykładowo powinien zostać dopisany na zaświadczeniu potwierdzającym szczepienie. Numer będzie wymagany na etapie przyjęcia kolejnej dawki szczepionki.

WAŻNE: Obecnie z opisanej powyżej opcji mogą skorzystać tylko podmioty z własnym systemem gabinetowym, w Gabinet.gov opisane rozwiązanie nie jest wspierane. W pierwszej połowie marca 2022 r. możliwość generowania skierowań na szczepienie ochronne przeciwko COVID-19 dla obywateli Ukrainy nieposiadających dokumentu identyfikującego zostanie udostępniona w Gabinet.gov.pl. Odrębnym komunikatem zostaniecie Państwo poinformowani o wprowadzeniu opisanej funkcjonalności.

źródło: Politykazdrowotna.com