Stanowisko NIA w sprawie pilotażu przeglądów lekowych

 2 minuty

Aptekarz pierwszego kontaktu

W odpowiedzi na pismo Koordynatorów Narodowego Pilotażu Przeglądów Lekowych i Związku Zawodowego Pracowników Farmacji, Przewodnicząca Naczelnego Sądu Aptekarskiego oraz Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej opublikowali stanowisko w sprawie kwalifikacji farmaceutów uprawnionych do sprawowania opieki farmaceutycznej.

Pilotaż przeglądów lekowych

Aktualnie w kilkudziesięciu wybranych aptekach na terenie Polski trwa Pilotaż Przeglądów Lekowych. Samorząd Aptekarski stoi na stanowisku, że każdy farmaceuta posiada do tego kwalifikacje i jest uprawniony do sprawowania opieki farmaceutycznej. Tymczasem kilka dni temu Koordynatorzy Narodowego Pilotażu Przeglądów Lekowych i Związku Zawodowego Pracowników Farmacji, dr hab. n. med. Agnieszka Neumann-Podczaska oraz dr n. farm. Piotr Merks, zasugerowali, że świadczenie „nowej usługi” wymaga od farmaceutów dodatkowych kwalifikacji. Ich zdaniem samodzielne jej podejmowanie przez farmaceutów i apteki „wiąże się z ryzykiem poniesienia odpowiedzialności zawodowej”.

Stanowisko NIA

Na publikację koordynatorów pilotażu zareagował Samorząd Aptekarski. Stanowisko w tej sprawie zajęli Przewodnicząca Naczelnego Sądu Aptekarskiego, mgr farm. Anna Włodarczyk oraz Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, mgr farm. Dominika Lakoty.

Czytamy w nim, że „przedstawiony pogląd nie jest stanowiskiem Naczelnego Sądu Aptekarskiego oraz Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej”. Jednocześnie NIA w swoim piśmie zwraca uwagę, że „sądy aptekarskie oraz rzecznicy odpowiedzialności zawodowej są niezależnymi organami samorządu zawodu farmaceuty, które rozpatrują sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej w oparciu o aktualnie obowiązujące regulacje prawne”. Ponadto „grożenie farmaceutom odpowiedzialnością zawodową przez ww. podmioty jest działaniem nieuprawnionym oraz kontestuje autorytet organów odpowiedzialności zawodowej oraz samorządu zawodu farmaceuty” – czytamy w komunikacie NIA.

źródło: Nia.org.pl / Zzpf.org.pl