bromki-receptura-apteczna

7 minut

Bromki w recepturze – charakterystyka i niezgodności

Brom jest niemetalem należącym do siedemnastej grupy (fluorowce) układu okresowego. Jego liczba atomowa to 35, natomiast masa atomowa wynosi 79,9 u. W warunkach normalnych jest brunatnoczerwoną, lotną cieczą o nieprzyjemnym zapachu. W połączeniu z wodorem tworzy kwas beztlenowy, którego sole spotkamy w recepturze aptecznej. Mowa tutaj o używanych od lat i nadal dobrze znanych bromkach: amonu, potasu i sodu. W podręcznikach do receptury znajdziemy również wzmianki o bromku wapnia, jednakże obecnie nie jest on stosowany i nie będzie przedmiotem poniższych rozważań.