Minimalna pensja w ochronie zdrowia ustanowiona

 4 minuty

Rząd przyjął projekt nowelizacji o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia – poinformował w mediach społecznościowych szef resortu zdrowia, Adam Niedzielski, o czym donosi serwis Rynekzdrowia.pl. Nowe wynagrodzenia dla medyków zaczną obowiązywać od 1 lipca br.

Projekt nowelizacji o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia przyjęty

Mowa o projekcie nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw.

„To przełomowa ustawa dla polskich medyków, która gwarantuje systematyczny wzrost pensji. Uwzględniamy w niej istotną rolę pielęgniarek” – skomentował w mediach społecznościowych Adam Niedzielski.

Jak donosi Rynekzdrowia.pl, nowe wynagrodzenia w ochronie zdrowia mają obowiązywać od 1 lipca 2022 r. Ustawa określa jedynie najniższe pensje, co oznacza, że w rzeczywistości zarobki mogą być wyższe. Nie mogą być jednak niższe niż te określone w dokumencie. Regulacja dotyczy m.in. pielęgniarek, położnych, lekarzy, ratowników medycznych, opiekunów, farmaceutów, fizjoterapeutów, diagnostów, a także personelu pomocniczego.

Tabela płac po nowelizacji

  • lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją – współczynnik 1,45, wynagrodzenie: 8 210,67 zł brutto;
  • farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony wymagający wyższego wykształcenia na poziomie magisterskim i specjalizacji, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – współczynnik 1,29, wynagrodzenie: 7 304,66 zł brutto;
  • lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji – współczynnik 1,19, wynagrodzenie: 6 738,41 zł brutto;
  • lekarz stażysta albo lekarz dentysta stażysta – współczynnik 0,95, wynagrodzenie: 5 379,40 zł brutto;
  • farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony wymagający wyższego wykształcenia na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna wymagająca wyższego wykształcenia (studia I stopnia) i specjalizacji, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją – współczynnik 1,02, wynagrodzenie: 5 775,78 zł brutto;
  • fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony wymagający wyższego wykształcenia na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej wymagający średniego wykształcenia albo pielęgniarka albo położna wymagająca średniego wykształcenia, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – współczynnik 0,94, wynagrodzenie: 5 322,78 zł brutto;
  • technik elektroradiolog albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-6 wymagający średniego wykształcenia oraz opiekun medyczny – współczynnik 0,86, wynagrodzenie: 4 869,78 zł brutto;
  • pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym – współczynnik 1, wynagrodzenie: 5 662,53 zł brutto;
  • pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim – współczynnik 0,78, wynagrodzenie: 4 416,77 zł brutto;
  • pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego – 0,65, wynagrodzenie: 3 680,64 zł brutto.

źródło: Rynekzdrowia.pl