COVID-19: testowanie tylko przez farmaceutę i tylko w aptece ogólnodostępnej

 4 minuty

laborant trzyma probke z napisem coronavirus

Zgodnie ze stanowiskiem resortu zdrowia, testowanie w kierunku COVID-19 mogą wykonywać wyłącznie farmaceuci w ramach opieki farmaceutycznej. Ponadto nie ma możliwości wykonywania tej działalności w namiotach na zewnątrz lokalu apteki – przypomina serwis Rynekzdrowia.pl.

Testowanie tylko przez farmaceutę i tylko w aptece ogólnodostępnej

Do Ministerstwa Zdrowia wpłynęła petycja dotycząca umożliwienia przeprowadzenia testów antygenowych w kierunku COVID-19 w punktach aptecznych, namiotach ustawionych poza lokalem apteki oraz wykonywania ich przez techników farmaceutycznych. Taką możliwość przewidziano dla farmaceutów w aptekach, w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie wykazu badań diagnostycznych, które mogą być wykonywane przez farmaceutę.

Wiceminister Zdrowia, Maciej Miłkowski, przypomina w odpowiedzi, że testowanie w aptekach zostało wprowadzone jako dodatkowy wariant możliwości przeprowadzania testów, dywersyfikujący potencjalne miejsca poddawania się tego rodzaju badaniom.

„Umożliwienie farmaceutom przeprowadzania wymienionych badań diagnostycznych w aptekach ogólnodostępnych było pożądane, gdyż pandemia COVID-19 jednoznacznie potwierdziła wysokie kompetencje zawodowe farmaceutów oraz umiejętność szybkiej reorganizacji pracy aptek w sytuacji wymagającej szybkiego i skutecznego działania na rzecz pacjentów” – czytamy w informacji.

Badania diagnostyczne w kierunku SARS-CoV-2 wpisują się również w szeroko rozumianą opiekę farmaceutyczną. Jest to jedno z badań, które zostało uwzględnione w wykazie badań diagnostycznych, które mogą być wykonywane przez farmaceutę sprawującego opiekę farmaceutyczną, uwzględniając potrzeby pacjentów, ich bezpieczeństwo oraz możliwości lokalowe i techniczne, którymi dysponują apteki ogólnodostępne.

Wiceminister podkreśla, że badania diagnostyczne, w tym testy antygenowe w kierunku SARS-CoV-2, mogą być wykonywane jedynie przez farmaceutę i to tylko w aptece ogólnodostępnej.

Nie można testować w namiotach na zewnątrz lokalu apteki

Przedstawiciel resortu zdrowia powołuje się na przepisy Prawa farmaceutycznego, zgodnie z którymi testy antygenowe w kierunku SARS-CoV-2 zakażenia mają odbywać się w warunkach przewidzianych do sprawowania opieki farmaceutycznej.

Każda działalność apteczna, a za taką należy uznać również działalność polegającą na sprawowaniu przez farmaceutę opieki farmaceutycznej, powinna odbywać się wyłącznie w ograniczonej fizycznie przestrzeni stanowiącej lokal apteki ogólnodostępnej.

Wynika to wprost z faktu, że zezwolenie wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego na prowadzenie apteki wydawane jest na konkretny, fizycznie wyodrębniony lokal. Lokal, w relacji do którego ustawodawca bardziej albo mniej bezpośrednio przewidział wymagania w przepisach szeregu rozporządzeń, począwszy od dotyczącego wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej, jak i pomocniczej apteki, poprzez dotyczące wymagań dla lokalu apteki, na rozporządzeniu dotyczącym wymogów opisu technicznego lokalu przeznaczonego na aptekę ogólnodostępną oraz rozporządzeniu w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki, skończywszy.

„To oznacza, że nie ma możliwości wykonywania działalności aptecznej w inny sposób, niż poprzez ograniczenie tej działalności do samego lokalu apteki. W szczególności nie ma możliwości wykonywania tej działalności w namiotach na zewnątrz lokalu apteki” – podkreśla MZ.

źródło: Rynekzdrowia.pl