Rozporządzenie w sprawie recept

 2 minuty

autor: Piotr Kamiński
radca prawny

Z rządowego uzasadnienia zmiany przedmiotowego rozporządzenia wynika, iż jej celem jest zmniejszenie kolejek do lekarzy o pacjentów, którzy przychodzą wyłącznie w celu wystawienia recepty. Rozporządzenie to:

  • pozwala, by osoba uprawniona do wystawiania recept, podając na recepcie sposób dawkowania, przepisywała dla jednego pacjenta jednorazowo maksymalnie ilość refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego niezbędnego pacjentowi do maksymalnie 120-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania (wcześniej maksymalny okres wynosił 90 dni),
  • określa, że w wypadku, gdy na recepcie podano sposób dawkowania, a ilość leku refundowanego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego wydanego w pełnych opakowaniach, przekraczałaby ilość leku przeznaczoną do 120-dniowego stosowania (wcześniej termin wynosił 90 dni), lek wydaje się w ilości maksymalnie zbliżonej do ilości określonej na recepcie, chyba że należy wydać jedno najmniejsze opakowanie leku, określone w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych,
  • umożliwia przepisanie na jednej recepcie podwójnej ilości leku recepturowego oraz dziesięciokrotnej ilości leku recepturowego w postaci maści, kremu, mazidła, pasty lub żeli do stosowania na skórę (wcześniej dozwolone było wystawianie recept na pojedynczą ilość leku recepturowego),
  • pozwala osobie uprawnionej na wystawienie do 12 recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 360 dni – na jednej recepcie nie można jednak przepisać leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego czy wyrobu medycznego na więcej niż 120 dni stosowania,
  • pozwala osobie uprawnionej na wystawianie recept na środki antykoncepcyjne do 6 recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 6-miesięcznego stosowania,
  • pozwala osobie uprawnionej na wystawianie do 16 recept na leki recepturowe w postaci maści, kremu, mazidła, pasty lub żelu do stosowania na skórę niezbędnych pacjentowi do maksymalnie łącznie 120-dniowego okresu stosowania.