Recepta pro familiae na własny gabinet lekarski

 1 minuta

Recepta pro familiae na własny gabinet lekarski

„W jaki sposób należy realizować receptę pro familiae, jeśli lekarz wypisuje receptę na własny gabinet lekarski? W jaki sposób należy ją ująć w sprawozdaniu?”

W Dokumencie Realizacji Recepty należy sprawozdać numer Prawa Wykonywania Zawodu lekarza (PWZ) i znacznik Pro Familiae (PF) oraz REGON (własny gabinet lekarski, a więc recepta wystawiona w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, czyli przez podmiot, a nie osobę prywatną). Warto pamiętać, że tego typu recepty można realizować ze zniżką (art. 96a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne[1] w zw. z § 5 ust. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept[2]).

Piśmiennictwo:
1. Dz. U. z 2021 r. poz. 1977, ze zm., dalej: u.p.f.
2. Dz. U. poz. 2424, ze zm., dalej: rozporządzenie w sprawie recept.

 

Recepty „pro auctore” i „pro familiae”