Recepty wydrukowane na papierze formatu A4

 1 minuta

aptekarka i aptekarz w aptece

Coraz częściej do naszej apteki trafiają recepty wydrukowane na papierze formatu A4. Często na takich receptach podpis lekarza wykracza poza pole zadruku. Czy wystawianie takich recept jest zgodne z przepisami? A jeśli tak, to czy powinniśmy własnoręcznie przycinać te druki, czy zostawić je w pierwotnej formie?

Zgodnie z § 8 pkt 3 rozporządzenia w sprawie recept – recepta w postaci papierowej, zawierająca dane określone w art. 96a ust. 1 lub 8 ustawy – Prawo farmaceutyczne, może zostać zrealizowana także w przypadku, gdy recepta pod względem graficznym, jej rozmiar lub kształt nie odpowiadają wzorowi recepty, a dane na recepcie są zamieszczone w sposób czytelny. O ile zatem recepta zawiera wszystkie wymagane dane i są one czytelne, wystawiona jest zgodnie z przepisami i należy pozostawić ją w oryginalnej formie.