Tytuł zawodowy lekarza wydrukowany na recepcie

 1 minuta

farmaceutka w aptece

Czy tytuł zawodowy lekarza może być wydrukowany na recepcie, czy może widnieć na niej wyłącznie w postaci pieczątki?

Obydwa sposoby wskazania tytułu zawodowego lekarza na recepcie są prawidłowe. Zgodnie bowiem z § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept* – dane określone w art. 96a ust. 1 ustawy – Prawo farmaceutyczne (w tym tytuł zawodowy osoby wystawiającej receptę), zamieszczane na recepcie wystawianej w postaci papierowej, nanosi się na awersie recepty w sposób czytelny i trwały oraz niebudzący zastrzeżeń co do autentyczności recepty, w tym za pomocą wydruku, pieczątki lub naklejki przymocowanej do recepty w sposób uniemożliwiający jej usunięcie bez uszkodzenia recepty.

* Dz. U. poz. 745, ze zm., dalej: rozporządzenie w sprawie recept