Zapytaj eksperta

 7 minut

autor: mecenas Bartłomiej Kochlewski
adwokat z kancelarii Pietrzak, Siekierzyński, Bogen, prawnik specjalizujący się w przepisach prawa pracy i regulacjach dotyczących branży farmaceutycznej

Czy pracownik musi wykonać badania kontrolne, jeżeli przebywał na zwolnieniu lekarskim od 18 marca do 1 maja br.?
Tak. Wynika to z art. 229 § 2 Kodeksu Pracy, w którym mowa o tym, że pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni spowodowanej chorobą. Pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. Pracodawca zobowiązany jest skierować pracownika wracającego ze zwolnienia na badania kontrolne w celu potwierdzenia, iż stan jego zdrowia pozwala mu na podjęcie pracy. Pracownik ma więc obowiązek poddania się badaniom lekarskim, na które skieruje go pracodawca po zakończeniu okresu rekonwalescencji. Gdy pracownik odmawia poddania się badaniom kontrolnym, nie może rozpocząć pracy, a tym samym nie przysługuje mu już wynagrodzenie. Odmowa wykonania badań może być również podstawą do rozwiązania stosunku pracy.
Gdy niezdolność pracownika do wykonywania pracy z powodu choroby trwała krócej niż 30 dni, pracodawca nie ma obowiązku kierowania go na badania kontrolne. Może jednak zlecić wykonanie tych badań, pod warunkiem, iż pracownik wyrazi na nie zgodę.

Czy w przypadku, gdy data wystawienia recepty jest wpisana innym kolorem długopisu niż podpis lekarza i reszta rubryk recepty, można bez obaw realizować druk ze zniżką? Czy w takiej sytuacji Fundusz nie zakwestionuje refundacji?
Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia z 2007 r. i przepisami ustawy o zawodzie lekarza i dentysty recepta musi być wypełniona tym samym charakterem pisma. Przepisy nie wspominają nic o innym kolorze długopisu. Oznacza to, że nie ma podstaw, by zakwestionować receptę wypisaną innym kolorem długopisu, o ile jest wypisana tym samym charakterem pisma i spełnia inne wymogi formalne przewidziane dla recepty.

Strony: 1 2 3