Zapytaj eksperta

 8 minut

autor: mecenas Bartłomiej Kochlewski
adwokat z kancelarii Pietrzak, Siekierzyński, Bogen, prawnik specjalizujący się w przepisach prawa pracy i regulacjach dotyczących branży farmaceutycznej

Po zmianach w przepisach dotyczących reklamy aptek czasami trudno wyczuć tę cienką granicę, co jest reklamą, a co jeszcze nią nie jest. Czy słowo „zapraszamy” umieszczone na drzwiach apteki można uznać za reklamę placówki?
Słowo „zapraszamy” na drzwiach placówki nie jest reklamą. Ustawodawca, konstruując przepis o zakazie reklamy aptek w art. 94 a dokładnie wskazał, że „zabroniona jest reklama aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności. Nie stanowi reklamy informacja o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego”. Oznacza to, że informacja, w jakich godzinach pacjenci mogą skorzystać z oferty apteki, nie jest jej reklamą. Słowo „zapraszamy” umieszczone na drzwiach apteki może być stosowane zamiennie ze słowem „otwarte”, które jest prostą informacją o dostępności usługi, a nie zachęcaniem do skorzystania z oferty placówki.

Aktualnie jestem na wypowiedzeniu. Zachorowałam i jestem na zwolnieniu lekarskim. Czy mogę kontynuować zwolnienie po całkowitym rozwiązaniu stosunku pracy?
Po całkowitym rozwiązaniu stosunku pracy może Pani kontynuować zwolnienie lekarskie, gdyż choroba rozpoczęła się w trakcie trwania zatrudnienia (w trakcie okresu wypowiedzenia) i skończyła po jego ustaniu. Jednocześnie, aby zwolnienie miało wpływ na zasiłek chorobowy, przed ustaniem stosunku pracy pracownik musi dostarczyć pracodawcy zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA, a następnie pracodawca po rozwiązaniu z pracownikiem umowy o pracę przekazuje to zaświadczenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do zaświadczenia ZUS ZLA dołącza zaświadczenie na druku ZUS Z-3.

Strony: 1 2 3 4