Zapytaj eksperta

 8 minut

“Chciałam zamówić lek z hurtowni i poproszono mnie o przefaksowanie recepty. Czy mam taki obowiązek?”

ODPOWIEDŹ:
Radca prawny Elżbieta Waniewska
Radca prawny Krzysztof Baka
Biuro Prawne Naczelnej Izby Aptekarskiej

Wymóg przesyłania faksem treści recepty lekarskiej do hurtowni farmaceutycznej nie ma uzasadnienia prawnego. Przesyłanie recept do hurtowni jest zabronione. Polskie prawo nie wymaga, aby dostarczanie produktów leczniczych do podmiotów uprawnionych, w tym przede wszystkim aptek ogólnodostępnych, warunkowane było przedstawieniem przez nie recepty lekarskiej. Informacje zawarte w recepcie lekarskiej dotyczą stanu zdrowia pacjenta, a w konsekwencji należą do kategorii wrażliwych danych osobowych. Zasadą jest, że przetwarzanie takich danych, w tym ich przesyłanie, jest zabronione. Musi istnieć konkretna norma prawna, która upoważnia dany podmiot do przetwarzania takich danych. Recepta, wbrew stanowisku, które próbują forsować niektóre podmioty, w tym publiczny płatnik, nie jest dokumentem rozliczeniowym lub finansowym, ale medycznym komunikatem przekazywanym przez lekarza do farmaceuty (w niektórych wypadkach do technika farmaceutycznego). Przesyłanie treści recepty do podmiotów, które nie są uprawnione do przetwarzania danych z recepty, jest zabronione. Powyższe potwierdzają także normy prawne Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich. Zgodnie z § 23 ust. 1, recepta po zrealizowaniu, a w przypadku sporządzenia odpisu recepty, także ten odpis, pozostają w aptece w miejscu ich realizacji.

Strony: 1 2 3 4