Technicy farmacji też chcą się szkolić

 3 minuty

Farmacja Praktyczna

Do redakcji „Farmacji Praktycznej” wpłynął list Czytelnika, który odbywa staż niezbędny do uzyskania prawa do wykonywania zawodu technika farmaceutycznego. „W jaki sposób technik farmacji może podnosić swoje kwalifikacje? Czy wszystkie szkolenia są przeznaczone wyłącznie dla absolwentów studiów wyższych?” – pyta w swym liście technik farmaceutyczny. Rzeczywiście, prawo farmaceutyczne dba w tej materii przede wszystkim o magistrów farmacji. Przepisy dotyczące ustawicznego kształcenia motywują do doskonalenia zawodowego farmaceutów po studiach wyższych, pomijając przy tym techników farmacji. Właśnie w tej sprawie pod koniec marca br. Związek Zawodowy Techników Farmacji wystosował apel do Ministra Zdrowia z prośbą o uregulowanie kwestii doskonalenia zawodowego techników, poprzez usankcjonowanie i ułatwienie im dostępu do wiedzy zawodowej.

W oczekiwaniu na ustawę

Kształcenie techników farmacji odbywa się w szkołach o profilu medycznym, gdzie wykładane są przedmioty praktyczne i teoretyczne, dotyczące farmakologii, mikrobiologii czy przygotowania leków. Naukę teorii uzupełniają zajęcia laboratoryjne, a także praktyki zawodowe odbywane w aptekach. Po uzyskaniu dyplomu technika farmacji absolwent przez 2 lata odbywa staż zawodowy w aptece otwartej. Po tym czasie prawo farmaceutyczne uważa go za osobę w pełni przygotowaną do pracy w aptece. O dalszym dokształcaniu przepisy nie wspominają. Technicy farmacji nie są objęci obowiązkiem ustawicznego kształcenia. Punkty edukacyjne przyznawane są jedynie farmaceutom za zrealizowanie określonej formy dokształcania zawodowego określonego przepisami prawa. Obecnie brak jest analogicznych norm nakładających obowiązek ustawicznego kształcenia techników farmacji. Stało się tak dlatego, ponieważ dyskutowana od kilku lat ustawa o niektórych zawodach medycznych wciąż nie została uchwalona. W projekcie tej ustawy, która określa wymogi dotyczące m.in. techników farmacji, przewidziano również obowiązek doszkalania. Ustawa nie może doczekać się jednak uchwalenia, głównie z winy nieustannych zmian ekip rządzących.

Gdzie się szkolić?

Organizowane dziś szkolenia dla techników farmacji to inicjatywa oddolna stowarzyszeń, związków zawodowych i samego środowiska techników farmaceutycznych. Lukę wypełniają też firmy farmaceutyczne, które chcą osobom zatrudnionym w aptece przekazać wiedzę o nowych produktach wprowadzanych na rynek, ich działaniu i skutkach ubocznych. Informacje potrzebne do podjęcia dodatkowych szkoleń można znaleźć między innymi na stronie Związku Zawodowego Techników Farmacji – www.zztf.eu. Technicy dzielą się też informacjami o możliwości zdobywania wiedzy zawodowej na stronie www.forum-farmaceutyczne.org. W sieci działa też portal www.e-farmacja.net, który reklamuje się jako specjalistyczny portal dla farmaceutów i techników farmacji, dostarcza-jący specjalistycznej wiedzy i profesjonalnych informacji szkoleniowych.