MZ ureguluje zasady wykonywania zawodu technika farmaceutycznego

 2 minuty

Obecnie w Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad projektem ustawy o niektórych zawodach medycznych. Zakłada on uregulowanie wymagań kwalifikacyjnych m.in. dla techników farmaceutycznych – donosi Rynekaptek.pl.

Ustawa, nad którą pracuje resort zdrowia, będzie regulować kompleksowo uzyskiwanie kwalifikacji w zawodach medycznych dotychczas nieuregulowanych ustawowo. Obejmie też zasady wykonywania zawodu oraz zasady doskonalenia zawodowego. W grupie tych zawodów są technicy farmaceutyczni.

Odpowiadając na interpelację poselską, wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski, przyznał, że obecnie w Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad projektem ustawy o niektórych zawodach medycznych. Ustawa będzie regulować kompleksowo uzyskiwanie kwalifikacji, zasady wykonywania oraz zasady doskonalenia zawodowego nieuregulowanych do tej pory ustawowo zawodów medycznych.

Projekt zakłada uregulowanie wymagań kwalifikacyjnych dla zawodów medycznych takich jak:

 • asystentka dentystyczna,
 • dietetyk,
 • higienistka dentystyczna,
 • logopeda,
 • masażysta,
 • opiekun medyczny,
 • ortoptysta,
 • optometrysta,
 • protetyk słuchu,
 • technik dentystyczny,
 • elektroradiolog,
 • technik farmaceutyczny,
 • technik ortopeda,
 • techniki sterylizacji medycznej,
 • terapeuta zajęciowy.

Celem regulacji jest zabezpieczenie właściwej jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez poszczególne zawody medyczne. Projekt ustawy wprowadzi mechanizmy mające zapewnić dostęp do wykonywania zawodu tylko profesjonalistom w danym zawodzie, którzy posiadają właściwe kwalifikacje.

Właściwe kwalifikacje to te, które wynikają z regulowanego w Polsce przepisami prawa kształcenia w tych zawodach. Obecnie analizie poddawane są propozycje przepisów ogólnych, które należy tak skorelować, aby odpowiadały na oczekiwania wszystkich przedstawicieli zawodów objętych przedmiotową regulacją.

Projekt ustawy, po uzyskaniu wpisu do Wykazu Prac Legislacyjnych i Programowych Rządu, zostanie przekazany do opiniowania i konsultacji publicznych.

źródło: Rynekaptek.pl