Staż w aptece – wymogi prawne

 2 minuty

autor: Piotr Kamiński
radca prawny

Apteka, w której stażysta przez 6 miesięcy podnosił będzie swoje umiejętności, musi jednak spełnić szereg wymogów określonych w ustawie z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie praktyki zawodowej w aptece. O czym należy zatem wiedzieć?

Warto wskazać, iż staż składa się z czterech modułów programowych:

  • wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz udzielanie informacji o lekach,
  • sporządzanie produktów leczniczych,
  • opieka farmaceutyczna,
  • prawne, etyczne i administracyjne aspekty pracy farmaceuty.

Reasumując, ramowy program stażu w aptece pod bezpośrednim nadzorem doświadczonego opiekuna ma za zadanie pogłębić wiedzę teoretyczną i udoskonalić umiejętności praktyczne w zakresie farmacji aptecznej, zdobyte w czasie dotychczasowych studiów. Szereg wymagań prawnych nałożonych na apteki, które przyjmują stażystów, ma na celu zagwarantowanie jakości i efektywności stażu przygotowującego do tak ważnego i odpowiedzialnego zawodu, jakim jest farmaceuta.