Recepta pro familiae dla bliskich

 1 minuta

Recepta pro familiae dla bliskich

„Czy jako farmaceutka mogę wystawić receptę pro familiae dla rodzeństwa rodziców i ich dzieci oraz dla rodzeństwa męża?”

Zgodnie z art. 95b ust. 3 pkt 2 u.p.f. receptę pro familiae można wystawić dla małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa osoby wystawiającej.

Powyższe oznacza, że recepta pro familiae będzie mogła zostać wystawiona dla rodzeństwa rodziców i ich dzieci (krewni w linii bocznej, pokrewieństwo trzeciego i czwartego stopnia), ale już nie ma takiej możliwości dla rodzeństwa męża.

Przepis nie obejmuje swoją dyspozycją bowiem powinowatych w linii bocznej (np. rodzeństwo małżonka – szwagier, szwagierka oraz małżonkom rodzeństwa – bratowa, szwagier). Warto zapoznać się z opracowaniem zawierającym czytelną tabelę w tym zakresie*.