Pytania do eksperta – realizacja programu 75+

 9 minut

R E K L A M A
518 FP baner

W kwestii pieczątki świadczeniodawcy – czy ważna jest tylko ta od lekarza POZ, czy też może być z dyżuru nocnego (a może tylko dzienna)? A co w sytuacji, gdy lekarz specjalista, który wypisał receptę, przyjmuje również w POZ?
Aptekarz może stanąć przed dylematem realizacji recepty dla pacjenta posiadającego uprawnienie „S” z przepisanymi lekami z listy 75+, na której będzie widnieć pieczątka świadczeniodawcy innego niż POZ, tj. któremu zgodnie z komunikatem Ministra Zdrowia z dnia 18.08.2016 r. w sprawie zasad wystawiania i realizacji recept na bezpłatne leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne przysługujące świadczeniobiorcom, którzy ukończyli 75. r.ż. – nie wolno wystawiać tego typu recept. Mowa tu na przykład o szpitalach, klinikach, poradniach, czy też Pomocy Nocnej i Świątecznej. Ww. komunikat nie dał jednak odpowiedzi na pytanie, jak ma postąpić osoba wydająca lek w przypadku ww. recepty, czy może ją zrealizować. Pojawiało się także pytanie, czy aptekarz ma obowiązek ustalania czy recepta dla pacjenta posiadającego uprawnienia S została wystawiona przez uprawnionego lekarza czy pielęgniarkę. W ślad za ww. wątpliwościami Naczelna Izba Aptekarska w dniu 30 sierpnia br. wydała komunikat, w którym stwierdziła, iż osoba wydająca bezpłatne leki nie jest uprawniona, a tym bardziej zobowiązana do ustalania, czy recepta została wystawiona przez uprawnionego lekarza czy pielęgniarkę. Oznacza to, że jeżeli recepta została wystawiona np. przez nieuprawnionego lekarza zatrudnionego u świadczeniodawcy posiadającego kontrakt z NFZ, odpowiedzialność będzie ponosił świadczeniodawca. Należy zatem dojść do wniosku, iż apteka może zrealizować receptę dla pacjenta z uprawnieniem „S” niezależnie od danych lekarza na pieczątce (jeżeli specjalista przyjmuje w POZ i z tej placówki pochodzi pieczątka – aptekarz nie weryfikuje uprawnień lekarza i powinien bezpłatnie zrealizować receptę). W kwestii możliwości bezpłatnej realizacji przez aptekę recepty z zaznaczonym uprawnieniem „S”, na której widnieje pieczątka świadczeniodawcy inna niż POZ oczekiwane jest stanowisko Ministra Zdrowia*. Do tego czasu bezpieczniejsza wydaje się realizacja takiej recepty na zasadach ogólnych, tj. z pominięciem uprawnienia „S”.

Przypisy:
* Stan prawny na dzień 26 września br.

Nie mamy obowiązku sprawdzać, czy lekarz wystawiający ma uprawnienia do wypisywania recept „S”. Ale czy mamy obowiązek sprawdzić, czy recepta „S” wyszła z POZ-tu?
Jak szerzej wskazano w odpowiedzi na pierwsze pytanie, to osoba wystawiająca receptę jest odpowiedzialna za to, czy posiada uprawnienia do wystawiania recept dla seniorów 75+, a farmaceuta nie jest zobowiązany ani uprawniony do weryfikacji, czy recepta została wystawiona przez uprawnionego lekarza. Powyższe będzie mieć zastosowanie, gdy np. lekarz specjalista, który wypisał receptę, przyjmuje również w PZ i na recepcie znajduje się pieczątka (nadruk) POZ. Wówczas farmaceuta nie weryfikuje jego uprawnień. Niemniej jednak, gdy na recepcie znajduje się pieczątka, np. ze szpitala rejonowego, a więc świadczeniodawcy, który ewidentnie nie jest uprawniony do wystawiania tego typu recept, do czasu zajęcia stanowiska przez Ministra Zdrowia bezpieczniej realizować tego typu recepty z pominięciem uprawnienia „S”.

Strony: 1 2 3