Porównanie profilów uwalniania maślanu sodu w jelicie dla produktów dostępnych na polskim rynku

 3 minuty

pracownicy w laboratorium

W ciągu zaledwie trzech ostatnich lat ilość zalecanych w Polsce opakowań produktów zawierających maślan sodu zwiększyła się blisko 4-krotnie.

[ARTYKUŁ SPONSOROWANY]

Na rynku polskim obecnych jest kilka różnych produktów zawierających maślan sodu. Chcąc ułatwić profesjonalistom medycznym racjonalny wybór preparatu, w roku 2017 poddaliśmy ocenie porównawczej wszystkie ówcześnie dostępne w Polsce produkty zawierające maślan sodu w postaciach doustnych. Jako główny analizowany parametr przyjęliśmy profil uwalniania maślanu w przewodzie pokarmowym. Decyzja podyktowana była kluczowym według nas znaczeniem penetracji maślanu sodu do dalszych odcinków przewodu pokarmowego dla ogólnej efektywności działania odżywczego preparatu.

Większość chorób i stanów, w których stosowanie dietetyczne maślanu sodu może wspierać postępowanie farmakologiczne dotyczy przede wszystkim jelita grubego, są to np. zespół jelita drażliwego, zaburzenia składu mikrobioty jelitowej, choroba uchyłkowa czy nieswoiste choroby zapalne jelit.

Analizie poddano wówczas 4 produkty:

  • Krystaliczny (niechroniony) maślan sodu 150 mg w kapsułce celulozowej;
  • Gastrobutin (maślan sodu w tabletce o zmodyfikowanym uwalnianiu dojelitowym, deklarowana dawka składnika odżywczego w 1 tabletce to 200 mg);
  • Intesta (kapsułka: maślan sodu w otoczce tłuszczowej, deklarowana dawka składnika odżywczego w 1 kapsułce to 150 mg);
  • Debutir (kapsułka: maślan sodu w otoczce tłuszczowej – MAG:TAG – 0,001:1; z alginianem sodu; deklarowana dawka składnika odżywczego w 1 kapsułce to 150 mg).

Ocenę profilu uwalniania przeprowadzono na modelu sztucznego jelita (badanie trawienia in vitro, model enzymatyczny do zastawki krętniczo-kątniczej) według zmodyfikowanej metody Boisena.[1] Pomiar powtarzano dla 3 kapsułek/tabletek danego preparatu.

Przedstawione wyniki stanowiły wartości uśrednione. Wyniki tej pracy zostały opublikowane w czasopiśmie „Medycyna Faktów”.[2]
W roku 2018 wprowadzono w Polsce nowy preparat zawierający maślan sodu – Butiner. Według danych producenta pojedyncza tabletka zawiera najwyższą dostępną dawkę maślanu sodu w postaci doustnej (500 mg), a dodatkowo, co opisane jest w ulotce produktowej: „Skład i budowa tabletek dojelitowych o kontrolowanym uwalnianiu zapewnia, że cała ilość maślanu sodu dostaje się do jelita grubego i uwalnia się równomiernie na całej jego długości.” Mogłoby to stanowić bardzo istotny postęp w postępowaniu dietetycznym preparatami doustnymi maślanu sodu.

Poddaliśmy ocenie profil uwalniania produktu Butiner według tej samej (wyżej opisanej) metodologii i w tym samym laboratorium analitycznym, w którym wykonano poprzednie badania. Umożliwiło nam to przeprowadzenie bezpośredniego porównania z wcześniej badanymi preparatami.

Zbiorcze wyniki uzyskane w obydwu badaniach przedstawiono na wykresie.

ilosci-maslanu-sodu

Produkt Debutir posiadający opatentowaną[3] złożoną strukturę lipidowo-polisacharydową jest jedynym preparatem doustnym z maślanem sodu na polskim rynku, którego profil uwalniania umożliwia dotarcie ponad 50% zawartego w nim maślanu sodu do jelita grubego.

autorzy:

prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej Onkologii Gastroenterologicznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

dr n. med. Katarzyna Borycka-Kiciak
dr n. med. Adam Kiciak

***

Piśmiennictwo:
1. Boisen S., Fernandez J.A.: Prediction of total tract digestibility of energy in feedstuffs and pig diets by in vitro analyses. Anim. Feed. Sci. Technol. 1997; 68: 277-286.
2. Banasiewicz T. Badanie porównujące profil uwalniania się w jelicie aktualnie dostępnych na rynku polskim produktów zawierających maślan sodu. Medycyna Faktów. 2017; 4(37).
3. Patent PL233287 „Granulat zawierający związek maślanu, sposób jego otrzymywania oraz jego zastosowanie”.