Interakcje lek-żywność: famotydyna

 3 minuty

co na zgagę

Famotydyna jest antagonistą receptorów histaminowych H2. Lek ten znajduje zastosowanie m.in. w leczeniu dolegliwości żołądkowych, takich jak niestrawność, zgaga czy nadkwaśność. Badania interakcji famotydyny z pokarmem wykazały pewne niekorzystne zmiany w jej parametrach farmakokinetycznych. Ponadto stwierdzono, że regularne stosowanie tego leku może zwiększać zapotrzebowanie na niektóre mikroskładniki. Warto również zaznaczyć, że famotydyna nie powinna być stosowana podczas karmienia piersią, gdyż łatwo przenika do mleka kobiecego[1].

Wpływ posiłku

Przyjmuje się, że famotydyna powinna być przyjmowana na czczo. Wykazano bowiem, że stosowanie famotydyny razem z posiłkiem obniża jej zdolność przeciwwydzielniczą. Stwierdzono jednak, że pokarm nie powoduje istotnych zmian w stężeniu leku we krwi (zaobserwowano minimalne zmiany w wartości AUC i Cmax leku)[1].

Alkohol a famotydyna

W badaniach z udziałem mężczyzn nie stwierdzono interakcji między famotydyną i alkoholem. Przyjmowanie famotydyny nie zmieniło farmakokinetyki alkoholu. Nie wykazano również istotnego wpływu alkoholu na parametry farmakokinetyczne famotydyny[1].

Interakcja z lekami zobojętniającymi

Zaobserwowano, że leki zobojętniające (mieszanina wodorotlenku magnezu i glinu) podawane razem z famotydyną powodowały znaczące zmniejszenie stężenia leku we krwi, co mogło zmniejszyć skuteczność leczenia. Jednak stosowanie leków zobojętniających po 2 godzinach od zażycia famotydyny, nie wykazało żadnych zmian w farmakokinetyce tego leku[1].

Mikroskładniki a famotydyna

Famotydyna, blokując receptory histaminowe, zmniejsza podstawowe, ale też i poposiłkowe wydzielanie kwasu solnego, co powoduje zmiany wartości pH w żołądku. Wiadomo, że zmniejszone wydzielanie kwasów żołądkowych obniża wchłanianie kwasu foliowego, żelaza, witaminy B12 i cynku, co może przyczynić się do niedoboru tych mikroskładników w organizmie. Dlatego w przypadku częstego przyjmowania blokerów H2 zaleca się stosowanie suplementów diety, które zawierają te witaminy i składniki mineralne, zachowując odstęp minimum 2 godzin między zażywanymi preparatami[2].

Wykazano, że famotydyna może również obniżać absorpcję miedzi w przewodzie pokarmowym. Dlatego osoby, które regularnie stosują famotydynę mogą być narażone na niedobór tego mikroskładnika. Pacjentom, którzy często stosują famotydynę, zaleca się przyjmowanie 1-2 mg miedzi dziennie w postaci suplementu, w odstępie minimum 2 h od zażycia leku[3].

Omawiając interakcje famotydyny z żywnością warto zwrócić uwagę na wyniki ostatnich badań, w których wykazano, że kurkumina wzmacnia działanie famotydyny w leczeniu niestrawności[4].

Piśmiennictwo
1. Zachwieja Z. (red.). Interakcje leków z pożywieniem. MedPharm Polska, Wrocław 2016.
2. Grober U. Leki i mikroskładniki odżywcze. MedPharm Polska, Wrocłąw 2011.
3. Stargrove MB, Treasure J, McKee DL. Herb, Nutrient, and Drug Interactions. MOSBY Elsevier 2008.
4. Panahi, Y. et al. (2021). Effect of Curcumin on Severity of Functional Dyspepsia: a Triple Blinded Clinical Trial. In: Barreto, G.E., Sahebkar, A. (eds) Pharmacological Properties of Plant-Derived Natural Products and Implications for Human Health. Advances in Experimental Medicine and Biology, vol 1308. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-64872-5_10