II Ogólnopolski Konkurs Opieki Farmaceutycznej

 3 minuty

konkurs farmacji

W konkursie udział wzięło 10 dwuosobowych drużyn – w tym jedna z Warszawy, dwie z Bydgoszczy oraz siedem z Poznania. Jego uczestnikami byli studenci czwartego lub piątego roku farmacji. Konkurs składał się z dwóch części. W części pisemnej uczestnicy musieli opracować plan opieki farmaceutycznej dla pacjentki chorującej na astmę. W tym przypadku studenci starali się określić cele terapeutyczne, wykryć problemy lekowe (zarówno rzeczywiste, jak i potencjalne), a następnie zaproponować ich rozwiązanie. Jednym z zadań było również przygotowanie krótkiej informacji dla pacjentki na temat nowego leku, który został zaordynowany jej po raz pierwszy przez lekarza.

Postawa godna naśladowania

Najlepsze cztery drużyny, które przeszły przez sito eliminacji pierwszego etapu konkursu, zostały zakwalifikowane do finału, składającego się z części ustnej. Tym razem odpowiednio przygotowani „aktorzy” (absolwenci studiów farmaceutycznych) odgrywali role pacjentów, wobec których uczestnicy tej części konkursu mieli świadczyć opiekę farmaceutyczną. I tak studenci zmierzyli się z formalnymi aspektami realizacji recept, odpowiednim doborem leków OTC oraz ich dawkowaniem. Musieli ponadto wykazać się znajomością zaleceń związanych z właściwym pomiarem ciśnienia krwi w warunkach domowych. Najtrudniejszym zadaniem dla finalistów konkursu okazała się jednak komunikacja interpersonalna. Jury pod przewodnictwem dr n. farm. Agnieszki Skowron podkreśliło dobre przygotowanie wszystkich uczestników oraz ich godne naśladowania zainteresowanie tematyką opieki farmaceutycznej. Zwycięzcami II Ogólnopolskiego Konkursu Opieki Farmaceutycznej zostali Michał Wysocki oraz Bogna Fiszer, studenci piątego roku farmacji Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Wykłady towarzyszące konkursowi

W czasie trwania konkursu odbyły się również interesujące wykłady dotyczące sprawowania opieki farmaceutycznej w Polsce i za granicą. Prowadzili je dr n. farm. Agnieszka Skowron z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Przewodnicząca Ogólnopolskiej Sekcji Opieki Farmaceutycznej PTFarm) oraz dr n. farm. Jerzy Łazowski (Naczelna Rada Aptekarska), autor książki „Podstawy Opieki Farmaceutycznej w teorii i praktyce aptecznej”. Głównym Sponsorem i Patronem Konkursu była Polpharma S.A. Patronat Merytoryczny sprawowała Pracownia Farmacji Praktycznej (Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku UM w Poznaniu) oraz Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska. Patronatem Honorowym konkurs objął Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, prof. dr hab. Edmund Grześkowiak.

Patronem prasowym konkursu był miesięcznik „Farmacja Praktyczna”.