Ogólnopolski Konkurs Opieki Farmaceutycznej

 3 minuty

konkurs farmacji

 

Konkurs składa się z dwóch części :

1. pisemna – rozwiązanie konkretnego problemu z zakresu opieki farmaceutycznej

2. ustna – polegająca na bezpośrednim zmierzeniu się z pacjentem

 

W konkursie mogą uczestniczyć zespoły dwuosobowe składające się tylko osób z 5 i 6 roku kierunku farmacja.

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 października 2011 r. na adres: stnlublin@gmail.pl

 

Zgłoszenia powinny zawierać:

– imiona i nazwiska członków drużyny,

– rok studiów,

– nazwę uczelni,

– dane kontaktowe (adres mailowy i telefon kontaktowy).

 

Opłata uczestnictwa w konkursie: 60 zł od osoby.

Dla zwycięzcy i 2 wyróżnionych prac nagrody, dla każdego uczestnika certyfikat oraz wieczorem uroczysta kolacja.

Patronat honorowy: Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Odziałem Analityki Medycznej UM w Lublinie, prof. dr hab. Janusz Solski

Patronat medialny: miesięcznik „Farmacja Praktyczna

Patronat merytoryczny:

– Ogólnopolska Sekcja Opieki Farmaceutycznej Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

– Sekcja Programów Terapeutycznych i Opieki Farmaceutycznej Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego

– Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej UM w Lublinie

Regulamin konkursu:

1. Konkurs składa się z dwóch części: pisemnej oraz ustnej.

2. Wszystkim drużynom przedstawiane są w tym samym czasie te same problemy z zakresu opieki farmaceutycznej, tak, aby zapewnić sprawiedliwy przebieg Konkursu.

3. W części pisemnej biorą udział wszystkie zgłoszone zespoły, które będą rozwiązywać problemy z jakimi farmaceuci spotykają się w codziennej pracy w aptece (zasady wydawania produktów leczniczych w aptece, kontrola formalna recept, problemy lekowe, interakcje leków, interakcje leków z żywnością, działania niepożądane leków, opieka farmaceutyczna w chorobach przewlekłych / nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, astma / bezpieczeństwo farmakoterapii, promocja zdrowia).

4. Czas trwania części pisemnej 30 minut.

5. Do dyspozycji drużyn będą materiały pomocnicze (Pharmindex, Leki Współczesnej Terapii dostęp do internetowych baz danych, wykaz leków refundowanych, urzędowy wykaz produktów leczniczych i wyrobów medycznych).

6. Na podstawie udzielonych pisemnych odpowiedzi, Jury Konkursu wyłoni 4 najlepsze drużyny, które wezmą udział w części ustnej, która stanowi finał Konkursu.

7. Część ustna Konkursu jest otwarta dla publiczności, co umożliwi zaprezentowanie zagadnień związanych z opieką farmaceutyczną szerszemu gronu studentów i może przyczynić do rozpropagowania idei opieki farmaceutycznej.

8. Część ustna polegać będzie na rozwiązaniu dwóch problemów, jeden dotyczyć będzie farmakoterapii np. kobiet w ciąży lub karmiących, osób z niewydolnością wątroby lub nerek, pacjentów cierpiących na schorzenia przewlekłe; natomiast drugi problem będzie związany z zagadnieniami prawno-etycznymi zawodu farmaceuty.

9. Sposób przeprowadzenia części ustnej – symulacja rozmowy z pacjentem. Pacjentem będzie osoba wytypowana przez Jury Konkursu i wcześniej przygotowana do roli jaką ma odegrać.

UWAGA!
Konkurs odbędzie się w godzinach porannych. O dokładnym planie konkursu zostaną Państwo poinformowani drogą mailową 1 listopada 2011 r.