„Apteka dla Aptekarza” w praktyce

 6 minut

R E K L A M A
518x55-FP_MF_baner

autor: Piotr Kamiński
radca prawny

Nowelizacja wprowadza przede wszystkim ograniczenia w wydawaniu zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, obejmuje też kwestie związane m.in. z dziedziczeniem bądź sprzedażą apteki.

Ograniczenia w wydawaniu zezwoleń
W świetle nowych przepisów (art. 99 ust. 3a-3b ustawy Prawo farmaceutyczne) zezwolenia na prowadzenie apteki nie wydaje się farmaceucie, jeżeli prowadzi (jest wspólnikiem, partnerem) co najmniej 4 apteki ogólnodostępne. Zezwolenie nie zostanie też wydane, jeżeli na dzień złożenia wniosku o wydanie zezwolenia, liczba mieszkańców w danej gminie w przeliczeniu na jedną aptekę ogólnodostępną, wynosić będzie co najmniej 3 tys. (kryterium demograficzne) i odległość od miejsca planowanej lokalizacji apteki do najbliższej funkcjonującej apteki ogólnodostępnej[1] będzie mniejsza niż 500 m (kryterium geograficzne). Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy na dzień złożenia wniosku o zezwolenie, od miejsca planowanej lokalizacji apteki do najbliższej placówki, odległość wynosi w linii prostej co najmniej 1000 m lub apteka została nabyta od spadkobiercy w całości i jej adres pozostaje aktualny.

Minister Zdrowia może wyrazić zgodę na wydanie przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego (dalej: WIF) zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej z pominięciem ograniczeń demograficzno-geograficznych.

Zmiana lokalu apteki
Obowiązujące przepisy wprowadzające m.in. wyżej wskazane kryteria demograficzno-geograficzne wywołały dyskusję na temat konieczności uzyskania zezwolenia dla apteki, w sytuacji, kiedy jest ona zmuszona zmienić lokal. Naczelna Izba Aptekarska[2] przedstawiła dane, z których wynika, że konieczność zmiany lokalizacji apteki nie była do tej pory częstym problemem, przynajmniej dla aptek indywidualnych i małych sieci. Praktyka dopiero jednak pokaże, jak sytuacja w tym zakresie będzie wyglądać w nowej rzeczywistości prawnej.
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że zmiana adresu apteki ma też znaczenie przy zbywaniu zezwolenia na prowadzenie apteki (o czym będzie mowa w dalszej części artykułu w części poświęconej sprzedaży apteki).

Apteka dla spadkobiercy – sukcesja aptek po nowelizacji
Zgodnie z obowiązującymi przepisami zezwolenie na prowadzenie apteki wygasa w przypadku:

  • śmierci przedsiębiorcy, na rzecz której zostało wydane zezwolenie,
  • rezygnacji z prowadzonej działalności,
  • likwidacji spółki prowadzącej aptekę,
  • przekształcenia podmiotu prowadzącego aptekę w spółkę inną niż jawną bądź partnerską, w której wszyscy wspólnicy lub partnerzy są farmaceutami (przesłanka dodana na mocy nowelizacji).

Strony: 1 2