Zapytaj eksperta

 4 minuty

Od jakiegoś czasu słyszy się w mediach o proponowanej przez niektórych polityków zmianie przepisów, która gwarantowałaby emerytom bezpłatny dostęp do leków.
Na jakim etapie legislacyjnym jest aktualnie ten projekt? Czy ma szanse wejść w życie?
I kogo dokładnie miałby dotyczyć? Czy takie przywileje miałyby przysługiwać osobom w konkretnym wieku, czy może zależeć od wysokości świadczeń emerytalnych?
Istotnie, w maju br. do Senatu została skierowana petycja wraz z gotowym projektem ustawy dotycząca nadania uprawnień do bezpłatnych leków dla trzech grup pacjentów. Pierwszą stanowią emeryci i renciści, którzy pobierają świadczenia w kwocie odpowiadającej wysokości minimalnej emerytury, tj. 880,45 zł brutto, mają skończone 75 lat i prowadzą samodzielnie gospodarstwo domowe. Drugą grupę stanowią dzieci z chorobami przewlekłymi, a trzecią osoby dotknięte chorobami przewlekłymi o progach dochodowych poniżej kryterium interwencji kryzysowej: 456 zł na osobę w rodzinie i 542 zł dla samotnie gospodarujących.
Obecnie nad proponowanymi zmianami trwa dyskusja w senackiej komisji, gdzie przewiduje się, iż wejdą one w życie pod koniec roku.
Warto też zaznaczyć, że aktualnie w Sejmie znajduje się poselski projekt ustawy dotyczący kwestii poruszonej w pytaniu (w marcu br. skierowany do tzw. I czytania). Według tego projektu, prawo do darmowych leków miałoby przysługiwać emerytom i rencistom powyżej 75 r.ż. Pobierającym kwotę nie wyższą niż 880,45 zł brutto. Nie ma w nim mowy o pozostałych ww. dwóch grupach.

Jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę na cały etat i posiadam 6 lat stażu pracy. Niebawem rodzę i wybieram się na tzw. roczny urlop macierzyński. Czy jeśli po wykorzystaniu łącznie 52 tygodni urlopu macierzyńskiego, dodatkowego macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego zdecyduję się na wykorzystanie części urlopu wychowawczego, np. 1 miesiąca, to czy po powrocie do pracy po takim wychowawczym jestem chroniona przez okres 12 miesięcy przed zwolnieniem?
Zgodnie z art. 1868 § 1 K.P., stosunek pracy pracownika korzystającego z urlopu wychowawczego podlega szczególnej ochronie, tj. od dnia złożenia wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy. Jednak powrót pracownika do pracy z częściowo wykorzystanego urlopu wychowawczego, rezygnacja z niego bądź wycofanie wniosku o obniżenie wymiaru etatu (wznowienie pracy na cały etat) powoduje ustanie ochrony stosunku pracy.

Strony: 1 2