Zapytaj eksperta

 6 minut

R E K L A M A
518x55-FP_MF_baner

autor: Piotr Kamiński
radca prawny

Czy udostępnianie innym członkom zespołu (wywieszanie w gablocie / wysyłanie mailem) listy pracowników podlegających szkoleniom BHP jest zgodne z RODO?

W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) w art. 6 określono warunki legalności przetwarzania danych osobowych. Jednym z warunków przetwarzania danych osobowych jest niezbędność ich przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (lit. c).
W przypadku szkoleń pracowników z zakresu BHP pracodawca ma podstawę prawną do przetwarzania danych pracowników kierowanych i uczestniczących w tych szkoleniach bez konieczności uzyskiwania od nich zgody na przetwarzanie. Na pracodawcy ciąży bowiem zgodnie z art. 2373 § 2 k.p. obowiązek zapewnienia przeszkolenia pracownika w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych szkoleń w tym zakresie. Szczegółowe zasady szkolenia, jego zakres, wymagania dotyczące treści i realizacji programów szkolenia, sposób dokumentowania szkolenia oraz przypadki, w których pracodawcy lub pracownicy mogą być zwolnieni z określonych rodzajów szkolenia, określa z kolei rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP.
Uzyskanie podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych nie wyłącza jednak obowiązku ochrony tych danych przed dostępem ze strony osób trzecich. Z takim dostępem będziemy mieć z pewnością do czynienia w przypadku wywieszenia listy pracowników podlegających szkoleniu z zakresu BHP np. w ogólnodostępnej gablocie (zamiast skierowania informacji bezpośrednio do zainteresowanych pracowników). Tego typu praktyka wymagałaby zgody pracownika w przeciwnym wypadku mogłoby dojść do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Przy czym zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych (por. art. 4 pkt 11 w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Strony: 1 2