Zapytaj eksperta

 7 minut

autor: mecenas Bartłomiej Kochlewski
adwokat z kancelarii Pietrzak, Siekierzyński, Bogen, prawnik specjalizujący się w przepisach prawa pracy i regulacjach dotyczących branży farmaceutycznej

Czy dzień wolny za przepracowaną sobotę musi być wykorzystany w miesiącu, w którym była ona przepracowana, czy też można skumulować kilka takich dni i wziąć wolne w dowolnym terminie?
Szczegółowo kwestie te reguluje art. 1513 Kodeksu pracy. Stanowi on, że pracownikowi, który ze względu na okoliczności przewidziane w art. 151 §1 wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym. Oznacza to, że decydujące jest w tym przypadku, czy okresem rozliczeniowym jest miesiąc, czy inny okres.
Jeśli jest to miesiąc, wówczas pracownikowi należy udzielić dnia wolnego w uzgodnionym z nim terminie, do końca danego miesiąca. Jeżeli jest to dłuższy okres rozliczeniowy, łatwiejsze może być ewentualne skumulowanie przez pracownika takich dni wolnych. Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie: konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii lub szczególnych potrzeb pracodawcy.

Strony: 1 2 3 4 5