Zapytaj eksperta

 8 minut

autor: mec. Bartłomiej Kochlewski
prawnik specjalizujący się w przepisach prawa pracy i regulacjach dotyczących branży farmaceutycznej

Jak długo swą ważność zachowuje egzamin na technika farmacji, przy założeniu, że:
a) podjęto staż, który został jednak przerwany;
b) w ogóle nie rozpoczęto stażu.
Uzyskanie dyplomu technika farmaceutycznego powoduje, że osoba ta uzyskuje wykształcenie technika farmaceutycznego. Przepisy nie regulują kwestii, w jakim momencie absolwent powinien podjąć wymagany przepisami staż. Oznacza to, że od momentu ukończenia szkoły staż można podjąć w dowolnym czasie. Jednak warunkiem rozpoczęcia pracy w aptece jako technik farmacji jest odbycie właśnie wskazanego dwuletniego stażu. Gdy absolwent studiów podejmie staż i musi go przerwać, czas trwania 2-letniej praktyki ulega przedłużeniu w przypadku:

1) pracy w niepełnym wymiarze czasu,

2) nieprzerwanej niezdolności do pracy, o której mowa w art. 92 § 1 Kodeksu Pracy, przez okres dłuższy niż 14 dni,

3) urlopu macierzyńskiego,

4) powołania po zakończeniu nauki do odbycia przeszkolenia wojskowego,

5) urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż o rok,

6) urlopu bezpłatnego, nie dłużej jednak niż o 3 miesiące,

7) niezrealizowania programu praktyki w związku z ciążą odbywającej praktykę lub sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 4.

Wówczas przedłużenie czasu trwania praktyki obejmuje okres do pełnego wymiaru czasu pracy.

Strony: 1 2 3 4 5