Zapytaj eksperta

 7 minut

autor: mecenas Bartłomiej Kochlewski
prawnik specjalizujący się w przepisach prawa pracy i regulacjach dotyczących branży farmaceutycznej

Prowadzę aptekę ogólnodostępną. Muszę wyznaczyć jej nowego kierownika. Czy do pełnienia tych czynności można skierować osobę, która jest równocześnie kierownikiem działu farmacji szpitalnej?
Jak mówi art. 88 ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne, można być kierownikiem jedynie jednej apteki. Literalnie przepis nie wspomina o łączeniu funkcji kierownika apteki i kierownika działu farmacji szpitalnej. Powinno się pamiętać, że celem przepisu art. 88 ust. 1 jest zagwarantowanie, aby farmaceuta pełniący funkcję kierownika apteki poświęcał swój cały czas zawodowy i uwagę tylko jednej placówce. Uzasadnione wydaje się zatem, aby przepisy dotyczące kierownika apteki miały zastosowanie do kierownika działu farmacji szpitalnej. Łączenie funkcji kierownika apteki i kierownika działu farmacji szpitalnej byłoby w praktyce pełnieniem dwóch identycznych funkcji w dwóch placówkach w tym samym czasie. A tego właśnie ustawodawca chciał uniknąć, wprowadzając zakaz łączenia funkcji kierowniczych w większej liczbie aptek niż jedna. Podobne stanowisko zajęła Naczelna Izba Aptekarska w wyjaśnieniu L.dz. P-159/2014.

Czy staż pracy niezbędny do starania się o rękojmię na kierownika apteki sumuje się? Pracuję obecnie w dwóch miejscach łącznie na półtora etatu. Czy jest możliwe, że po wyrobieniu pewnej określonej ilości godzin mogę wcześniej ubiegać się o posadę kierownika apteki?
Wymagania niezbędne do pełnienia funkcji kierownika apteki określa ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne oraz przepisy ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich. Zgodnie z art. 88 ust. 1 i 2 ustawy Prawo farmaceutyczne kierownikiem apteki może zostać farmaceuta, który ma „co najmniej 5-letni staż pracy w aptece lub 3-letni staż pracy w aptece, w przypadku, gdy posiada specjalizację z zakresu farmacji aptecznej”. Kluczowe dla tego pytania jest zatem stwierdzenie „staż pracy”. Oznacza to, że liczyć się powinien staż bez względu na wymiar etatu. Można zatem odpowiedzieć, że pozostałe ½ etatu (czyli ponad pełen etat) pozostaje bez wpływu na staż pracy niezbędny do ubiegania się o stanowisko kierownicze.

Strony: 1 2 3