Wydanie opakowania po 30 zamiast 20 tabletek – czy potrzebna jest poprawa recepty?

 1 minuta

leki-75-plus

„Jeżeli w obrocie nie ma leku w opakowaniu po 20 tabletek (a taki jest wypisany na e recepcie – mowa o leku pełnopłatnym), to czy można wydać pacjentowi obecny w obrocie lek w opakowaniach po 30 tabletek bez odsyłania pacjenta do lekarza w celu poprawy recepty?”

W omawianym przypadku zastosowanie ma § 8 ust. 2 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept*, zgodnie z którym dopuszczalna jest realizacja recepty, na której nie wskazano ilości produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego – w takim przypadku osoba wydająca, w przypadku leków niepodlegających refundacji, przyjmuje, że jest to jedno najmniejsze opakowanie dostępne w obrocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Można zatem wydać pacjentowi obecny w obrocie lek w opakowaniu po 30 tabletek.

* Dz. U. z 2023 r. poz. 487.