WIF: Apteki dla spółek jawnych lub partnerskich, a nie komandytowych

 4 minuty

Zezwolenie na prowadzenie apteki mają wyłącznie farmaceuci, którzy są wspólnikami (partnerami) w spółce jawnej lub partnerskiej, a nie w spółce komandytowej – przypomina opolski WIF, na który powołuje się serwis Rynekzdrowia.pl.

Jak donosi Rynekzdrowia.pl, do opolskiego WIF zwrócił się przedsiębiorca, który chciał uzyskać poradę w zakresie zmian w zezwoleniach na prowadzenie aptek. Przedsiębiorca, który był wspólnikiem w spółce komandytowej, chciał wystąpić o zmianę z komandytariusza na komplementariusza. WIF uznał taką zmianę za niemożliwą. W interpretacji indywidualnej inspektor odpowiadał na tak postawione pytanie:

„Czy zmiana charakteru prawnego, w jakim występuje wspólnik spółki komandytowej prowadzącej apteki ogólnodostępne, z komandytariusza na komplementariusza oraz charakteru prawnego drugiego wspólnika z komplementariusza na komandytariusza wpłynie na ważność zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych wydanych na rzecz spółki komandytowej, w sytuacji gdy nie zmieni się jej skład osobowy? A co za tym idzie, czy doprowadzi do obowiązku zmiany dotychczasowych zezwoleń na prowadzenie aptek oraz obowiązku wydania nowych zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych?

W opisywanej sprawie przedsiębiorca, który był wspólnikiem w spółce komandytowej, chciał wystąpić o zmianę z komandytariusza na komplementariusza oraz dokonać zmiany charakteru prawnego drugiego wspólnika z komplementariusza na komandytariusza, pomimo zachowania dotychczasowego składu osobowego. W odpowiedzi (OWIF.850.6.2021) WIF uznał, że zmiana charakteru prawnego wspólników spółki komandytowej wpłynęłaby na ważność zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych wydanych na rzecz spółki komandytowej i wyłącza możliwość zmiany dotychczasowych zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych.

„Niedopuszczalna będzie zmiana zezwoleń wydanych na prowadzenie aptek ogólnodostępnych na rzecz spółki komandytowej, tak samo niedopuszczalne będzie wydanie nowych zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych na rzecz spółki komandytowej” – czytamy w interpretacji.

Przypomniał, że taka interpretacja jest efektem zmian wprowadzonych przepisami prawa farmaceutycznego „Apteka dla Aptekarza”.

„Wprowadzone do ustawy ograniczenia wyłączyły możliwość otwarcia nowej apteki przez osobę niebędącą farmaceutą bądź spółkę osobową, której skład stanowią osoby nielegitymujące się prawem wykonywania zawodu farmaceuty, a także dokonywania zmian w zezwoleniach w przypadku zmian w spółkach będących zezwoleniobiorcami” – informuje opolski WIF.

Po drugie, AdA przyznaje prawo do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej wyłącznie spółce jawnej i spółce partnerskiej, w której wspólnikami (partnerami) są wyłącznie farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu farmaceuty, a nie spółce komandytowej.

WIF: zmiana zezwoleń nie jest dopuszczalna Zatem w tej sprawie, zmiana charakteru prawnego wspólników spółki komandytowej wpłynie na ważność zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych wydanych na rzecz spółki komandytowej i wyłączy możliwość zmiany dotychczasowych zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych. Niedopuszczalna będzie zmiana zezwoleń wydanych na prowadzenie aptek ogólnodostępnych na rzecz spółki komandytowej oraz tak samo jak niedopuszczalne będzie wydanie nowych zezwoleń na prowadzenie aptek.

źródło: Rynekzdrowia.pl