Trwałość leku robionego a obowiązek sprawozdawania

 2 minuty

leki-robione

„Czy w przypadku leków robionych mamy obowiązek sprawozdawać do NFZ przy każdej recepcie trwałość takiego leku, czy wystarczy tę trwałość tylko umieszczać na etykiecie leku i ewentualnie wpisywać do zeszytu z ewidencją leków robionych?”

Informacja o przydatności leku po sporządzeniu

Wpisywanie informacji o przydatności leku po sporządzeniu nie jest obowiązkowe w programie aptecznym. Informacji tej nie raportujemy do NFZ i nie zamieszczamy w Dokumencie Realizacji Recepty. Natomiast od dnia 3 czerwca 2023 r. obowiązkowe jest wpisywanie jej w ewidencji leków recepturowych oraz na sygnaturze leku recepturowego. Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki* opakowanie leku recepturowego, leku aptecznego i produktu leczniczego homeopatycznego jest oznaczone etykietą apteczną przymocowaną w sposób trwały, zawierającą (…) sposób przechowywania i termin ważności.

Stosownie zaś do § 9 ust. 2 pkt ww. rozporządzenia ewidencja leków recepturowych sporządzanych w aptece i produktów leczniczych homeopatycznych sporządzanych na podstawie recepty zawiera (…) termin przydatności do użycia leku recepturowego lub produktu sporządzanego na podstawie recepty.

* Dz. U. poz. 2363