Wykonanie kropli do ucha – „Receptura Praktyczna” – odc. 5 (obejrzyj wideo!)

 2 minuty

Serdecznie zapraszamy Państwa do obejrzenia kolejnego odcinka filmowego cyklu recepturowego! Kolejny odcinek naszych eksperckich wideo-porad dotyczy wykonywania kropli do uszu.

ODCINEK 5. WYKONANIE KROPLI DO UCHA

OPIS CZYNNOŚCI:
[do pobrania również TUTAJ]

Rp.
Acidi borici 0,1
Ethanoli 70o
Aquae dest. aa ad 10,0
M.f.guttae

Obliczenia:
Stężenie % kwasu borowego wg recepty: 1,0%
Stężenie % wg FP X: roztwór 1-3%
Wniosek: stężenie substancji czynnej nie zostało przekroczone

Obliczenie ilości etanolu 96%(v/v), potrzebnej do wykonania recepty:
70%(v/v) -> 62,39%(m/m)
96%(v/v) -> 93,84%(m/m)

4,95 g x 62,39
—————— = 3,29 g
93,84

Obliczenie ilości 3% kwasu bornego:
3% -> 3g – 100 g
0,1 g – x
x = 3,33 g

Wykaz odważanych substancji:
3% roztwór kwasu bornego 3,33 g
Etanol 96%(v/v) 3,29 g
Woda 3,38 g
Razem: 10,0 g

Opis wykonywanych czynności:
1. Odważamy 3% roztwór kwasu bornego
2. Odważamy etanol 96% (v/v)
3. Odważamy wodę
4. Tarujemy butelkę
5. Ostrożnie przelewamy roztwory do butelki
6. Kontrolujemy masę leku, dopełniamy wodą do brakującej masy
7. Dołączamy nakrętkę z zakraplaczem
8. Mieszamy wszystko
9. Dołączamy pomarańczową sygnaturę