„Receptura Praktyczna” – odc. 4 (obejrzyj wideo!)

 1 minuta

Zapraszamy Państwa do obejrzenia kolejnego odcinka filmowego cyklu recepturowego! Czwarta odsłona naszych eksperckich wideo-porad dotyczy wykonywania mikstury.

ODCINEK 4. WYKONANIE MIKSTURY

OPIS CZYNNOŚCI:
[do pobrania również TUTAJ]

Rp.
Natrii bromidi 2,0
Tincturae Valeriane
Tincturae Adnonidis vern. aa 2,0
Aquae ad 100,0
M.f. mixt
s. łyżkę stołową na noc

Sprawdzenie dawek dla bromku sodu według recepty:
2 g – 100 g
x – 14,73 g
x = dj = dd = 0,295 g
według FP X: ddmax  = 1,0 g
Wniosek: Dawki nie zostały przekroczone

Obliczenia:
Średnia masa łyżki =
2 g + 7,5 g + 4 g x 12 g + 94 g x 15 g
—————————————————– = 14,37 g
100 g

Opis wykonywanych czynności:
1. Odważenie bromku sodu
2. Odważenie nalewki kozłkowej
3. Odważenie nalewki z miłka wiosennego
4. Odważenie wody
5. Rozpuszczenie bromku sodu w wodzie
6. Przelanie roztworu do uprzednio wytarowanej butelki
7. Dolanie do butelki nalewek
8. Sprawdzenie końcowej masy leku, dopełnienie wodą do 100 g

Wykaz odważanych substancji:
Bromek sodu 2 g
Nalewka kozłkowa 2 g
Nalewka z miłka wiosennego 2 g
Woda 94 g
Razem: 100 g
Oznaczamy „zmieszać przed użyciem”