Recepta na leki psychotropowe od felczera?

 1 minuta

komunikat-szczepienia-resort

„Czy felczer może wystawić receptę na leki bardzo silnie działające (wykaz A) oraz leki psychotropowe IV P?”

Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych uprawnień zawodowych felczera[10] felczer może zapisać na recepcie produkty lecznicze zawierające środki odurzające z grupy III N, substancje psychotropowe z grupy IVP oraz środki silnie działające z grupy B.

Oznacza to, że felczer nie jest uprawniony do wystawienia recepty na leki bardzo silnie działające (wykaz A), natomiast może ją wystawić na leki psychotropowe z grupy IVP.